Ole reilu projektipäällikkö tai -pelaaja ja erottaudu joukosta.

Mikä on toiseksi suurin ihmiskunnan käytettävissä oleva energianlähde auringon jälkeen?

Projektiammattilaisten SIG-16 -ryhmä 'Cleantech ja kestävä kehitys projekteissa' kokoontui ti 24.11. verkon välityksellä ja sai kuulla mainiot esitykset muovin kierrätyksestä, pienreaktoreista ja tekoälyn hyödyntämisestä kaupunkisuunnittelussa.

Tilastokeskuksen julkaisun mukaan uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin 2019 ensimmäistä kertaa enemmän kaukolämpöä kuin fossiilisilla polttoaineilla. Kolme tärkeintä tuotantotapaa (puupolttoaineet 35%, kivihiili 18% ja turve 15%) vastasivat yhteensä noin kahta kolmasosaa (68%) kaukolämmön kokonaistuotannosta.

Voiko sosiaalisten ja ympäristönäkökulmien huomioiminen projektin suunnittelussa ja toteutuksessa olla kannattavaa?

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It