abstract earth kapea punertava

DiscoverIT

Käyttöehdot - palvelusopimukset

Terms & Conditions - Service Agreements

SCROLL DOWN TO VIEW IN ENGLISH

KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYNTÄ: TÄMÄ SOPIMUS KOSKEE PALVELUIDEMME KÄYTTÖÄ.

Jos rekisteröidyt ilmaiseen palveluun, koskevat tämän sopimuksen asianomaiset säännökset myös kyseistä palvelua.

HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN JOKO KLIKKAAMALLA ASIANOMAISTA KOHTAA TAI TILAAMALLA PALVELUN ERILLISELLÄ LOMAKKEELLA SITOUDUT NOUDATTAMAAN PALVELUIDEMME KÄYTTÖEHTOJA, JOITA SAATETAAN AJOITTAIN MUUTTAA. JOS TEET SOPIMUKSEN YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA, ILMOITAT OMAAVASI TARVITTAVAT VALTUUDET TÄMÄN SOPIMUKSEN TEKEMISEEN KYSEISEN TOIMIJAN JA SEN SIDOSYHTIÖIDEN PUOLESTA. TÄLLÖIN 'SINÄ' TARKOITTAA KYSEISTÄ TOIMIJAA JA SEN SIDOSYHTIÖITÄ. JOS SINULLA EI OLE KYSEISTÄ VALTUUTUSTA TAI JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ET VOI TEHDÄ SOPIMUSTA TAI KÄYTTÄÄ SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVIA PALVELUJA.

Tätä sopimusta päivitettiin viimeksi 17.4.2019 ja se on voimassa hyväksymispäivästä eteenpäin.

Sisällysluettelo

 1. Määritelmät
 2. Ilmainen palvelu
 3. Velvollisuutemme
 4. Palveluiden ja sisällön käyttö
 5. Muut palveluntarjoajat
 6. Maksut
 7. Oikeudet
 8. Salassapito
 9. Valtuudet, takuut ja vastuuvapauslausekkeet
 10. Vastuunrajoitus
 11. Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen
 12. Sopimustahot, ilmoitukset, sovellettava laki ja toimivalta
 13. Yleiset säännökset

1. MÄÄRITELMÄT

”Beetapalvelut” tarkoittavat DiscoverIT:n palveluita tai sovelluksia, jotka voivat olla asiakkaan kokeiltavana ilman lisämaksua. Palvelut ja sovellukset on tällöin selvästi merkitty beetaksi, pilotiksi, rajoitetuksi julkaisuksi, testiksi, arvioinniksi tai vastaavaksi kokonaisuudeksi.

”Dokumentaatio” tarkoittaa asianomaisten palvelujen dokumentaatiota sekä dokumentaation käyttöä koskevia ohjeistuksia, joita molempia päivitetään aika ajoin. Dokumentaatio on saatavilla DiscoverIT:n kotisivuilla tai käytettävässä palvelussa.

”Haittakoodi” tarkoittaa koodia, tiedostoja, komentosarjoja, toimintoja tai ohjelmia, jotka on tarkoitettu aiheuttamaan vahinkoa; esimerkiksi viruksia ja troijalaisia.

”Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä, jonka olet valtuuttanut käyttämään ilmaisia tai tilattavia palveluita ja jolle olet suoraan tai meidän välityksellämme toimittanut käyttäjätunnuksen ja salasanan (todentamista käyttävien palveluiden tapauksessa). Käyttäjiä ovat esimerkiksi työntekijät, konsultit, urakoitsijat ja edustajat sekä kolmannet osapuolet, joiden kanssa teet liiketoimintaa.

"Me" tarkoittaa DiscoverIT:tä (kuvattu kappaleessa 13 - 'Sopimustahot, ilmoitukset, sovellettava laki ja tuomioistuin').

”Muut sovellukset” tarkoittavat sinun tai kolmannen osapuolen tarjoamaa online-, mobiili-, offline- tai muuta sovellusta, joka toimii yhdessä sopimuksen kohteena olevaan palvelun tai palveluiden kanssa. Näihin kuuluvat esimerkiksi sinun kehittämät tai sinulle kehitetyt sovellukset.

”Palvelut” tarkoittavat sekä ilmaisia että tilattavia verkossa käytettäviä tuotteita ja palveluita mukaan lukien mahdolliset niihin liittyvät DiscoverIT:n offline- tai mobiilikomponentit dokumentaation mukaisesti. Palveluihin eivät kuulu 'Sisältö'- tai 'Muut sovellukset'-kohtien sisältämät asiat.

”Sidosyhtiö” tarkoittaa mitä tahansa yksikköä, joka suoraan tai välillisesti valvoo sopimusosapuolta tai joka on valvottavana sopimusosapuolen toimesta tai yhdessä sen kanssa. Valvonta tarkoittaa yli 50%:n suoraa tai välillistä omistusta tai määräysvaltaa.

”Sinä” tarkoittaa sinua henkilönä, yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta hyväksyt tämän sopimuksen, sekä mahdollisia kyseisten tahojen sidosyhtiöitä.

”Sisältö" tarkoittaa tietoja, jotka DiscoverIT hankkii yleisesti saatavilla olevista lähteistä tai kolmannen osapuolen sisällöntuottajilta ja jotka ovat asiakkaan saatavilla palveluissa tai beetapalveluissa tilauksen mukaisesti.

"Sopimus" tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

”Tietosi” tarkoittavat asiakkaan toimittamia tai asiakkaalle toimitettuja palveluihin liittyviä sähköisiä tietoja, lukuunottamatta 'Sisältö'- ja 'Muut sovellukset' -kohdassa mainittuja asioita.

”Tilatut palvelut” tarkoittavat palveluita, jotka sinä tai sidosyhtiösi ovat tilanneet erotuksena ilmaisista palveluista.

”Tilauslomake” tarkoittaa tilausasiakirjaa tai online-tilausta, mukaan lukien mahdolliset lisäykset, joissa täsmennetään tarjottavat palvelut ja joka tehdään välillämme. Tehdessään tilauksen sidosyhtiö sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ikään kuin se olisi alkuperäinen osapuoli.

2. ILMAINEN PALVELU

ILMAISIA PALVELUJA TARJOTAAN ILMAN TAKUITA SIINÄ KUNNOSSA KUIN NE OVAT (”AS IS”). Pyydämme tutustumaan palveluiden dokumentaatioon ilmaisten ja maksullisten ominaisuuksien ja toimintojen osalta.

3. VELVOLLISUUTEMME

3.1. Ostettujen palvelujen tarjoaminen. (a) Tarjoamme palvelut ja niihin liittyvän sisällön tämän sopimuksen ja sovellettavien tilauslomakkeiden mukaisesti, (b) tarjoamme palveluille erikseen ostettavana lisäpalveluna niihin liittyvää tukea ja koulutusta, (c) käytämme kohtuullisia ponnisteluja tarjotaksemme online-palvelut dokumentaation mukaisesti lukuunottamatta seuraavia tilanteita: (i) suunnitellut seisokit (joista annamme etukäteen ilmoituksen) ja (ii) mahdolliset häiriöt, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, mukaan lukien esimerkiksi luonnonmullistus, valtiollinen toimi, tulva, tulipalo, maanjäristys, levottomuudet, terroriteko, lakko tai muu työnseisaus, internet-palveluntarjoajan aiheuttama vika tai viivästyminen, muiden sovellusten vajaa- tai virhetoiminta tai palvelunestohyökkäys, (d) tarjoamme sinulle tilausaikana tämän sopimuksen ja asiaankuuluvien tilauslomakkeiden mukaisen palvelun siinä kunnossa kuin se on (”as is”), jolloin palvelu ei riipu tulevien toimintojen toimittamisesta tai suullisista tai kirjallisista toimintoja koskevista lausunnoistamme, e) pidätämme oikeuden muuttaa tai lopettaa palvelujen tarjoamisen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman vastuuta sinua kohtaan, (f) emme ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta, niiden poistamisesta tai tallentamatta jättämisestä, tietojen epätarkkuudesta tai virheellisestä toimittamisesta, (g) sallimme pääsyn enintään tilatulle käyttäjämäärälle, (h) sallimme käyttäjätilien lisäämisen aiempien käyttäjien hinnalla tilausjakson loppuajalle, (i) sovellamme kaikkia vanhoja käyttäjiä koskevia ehtoja uusille käyttäjille, (j) EMME ANNA HYVITYSTÄ peruuttaessasi palvelun, kts. kohta ”Hyvitykset”.

3.2. Tietojesi suojaaminen. Huolehdimme tarvittavista hallinnollisista, fyysisistä ja teknisistä toimenpiteistä tietojesi turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden suojelemiseksi. Näihin suojatoimenpiteisiin sisältyvät toimenpiteet, joilla estetään henkilöstöltämme tietoihisi pääsy sekä niiden käyttö, muuttaminen tai paljastaminen lukuunottamatta seuraavia tilanteita (a) tilattujen palveluiden toimittaminen ja palvelun tai teknisten ongelmien estäminen tai ratkaiseminen, b) lain määräämä tietojen pakollinen julkistaminen (kts. kohta 8.3) tai c) antamasi kirjallinen lupa tietojen käyttämiseen.

3.3. Henkilöstö. Olemme vastuussa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta henkilöstömme (mukaan lukien työntekijämme ja urakoitsijamme) osalta, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu.

3.4. Beetapalvelut. Voimme tarjota ajoittain maksuttomia beetapalveluita. Voit halutessasi kokeilla kyseisiä palveluita oman harkintasi mukaan. Beetapalvelut on tarkoitettu testausta ja arviointia eivätkä tuotantoa varten, niitä ei tueta ja niihin voidaan soveltaa lisäehtoja. Beetapalveluita ei pidetä tämän sopimuksen mukaisina palveluina, mutta kaikki rajoitukset ja ehdot koskien oikeuksien varaamista sekä palveluita, niiden sisältöä ja niihin liittyviä muita sovelluksia koskevat velvollisuutesi ovat voimassa myös beetapalveluiden käytön osalta. Voimme lopettaa beetapalveluiden tarjoamisen milloin tahansa oman harkintamme mukaan ja emme välttämättä koskaan tarjoa niitä yleisesti käytettäväksi. Emme ole vastuussa mistään vahingosta, joka aiheutuu beetapalvelusta tai sen käytöstä.

3.5. Henkilökohtaiset tiedot ja tietosuojakäytäntö. Meille antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Olet vastuussa käyttäjänimesi, salasanasi ja muiden arkaluonteisten tietojesi luottamuksellisuuden varmistamisesta sekä kaikista käyttäjätililläsi tapahtuvista toiminnoista ja suostut ilmoittamaan meille välittömästi tilisi luvattomasta käytöstä. Emme ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu sinulle tai kolmannelle osapuolelle käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä.

4. PALVELUIDEN JA SISÄLLÖN KÄYTTÖ

4.1. Tilaukset. Ellei sovellettavassa tilauslomakkeessa tai -asiakirjoissa toisin säädetä, (a) palvelut ja pääsy sisältöön tilataan erikseen, (b) tilausjaksoon voidaan liittää lisätilauksia samalla hinnalla voimassa olevien kyseistä palvelua koskevien tilausten kanssa, (c) lisätilausten voimassaolo päättyy samana päivänä voimassa olevien aiempien tilausten kanssa, (d) sinun on ehkä rekisteröidyttävä käyttäjätilille palveluiden käyttämiseksi, jolloin suostut antamaan oikeat tiedot niin pyydettäessä, ja (e) rekisteröityessäsi käyttäjätilille hyväksyt käyttöehtomme mukaan lukien tässä tehdyt ja julkaistut muutokset.

4.2. Käyttörajat. Palveluihin ja sisältöön sovelletaan käyttörajoja mukaan lukien tilauslomakkeissa ja dokumentaatiossa kuvatut käyttäjämäärät. Ellei toisin mainita, (a) tilauslomakkeessa oleva määrä viittaa käyttäjiin, eikä palvelua tai sisältöä saa käyttää useampi käyttäjä, (b) salasanaa ei saa jakaa muille henkilöille, ja c) käyttäjätunnus voidaan siirtää palvelun tai sisällön käytön lopettaneelta henkilöltä ainoastaan hänet korvaavalle henkilölle, paitsi jos tilauksen yhteydessä toisin mainitaan. Jos ylität sopimukseen perustuvan käyttörajan, voimme sopia käytön vähentämisestä sallitun rajan alle. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta et pysty tai halua noudattaa sopimuksessa kuvattua käyttörajaa, sitoudut tekemään tarvittavan lisätilauksen palvelun tai sisällön osalta heti niin pyytäessämme ja/tai maksamaan liikakäyttöä vastaavan korvauksen kohdan 6.2 (”Laskut ja maksaminen”) mukaisesti.

4.3. Velvollisuutesi. (a) olet vastuussa käyttäjien osalta tämän sopimuksen, dokumentaation sekä tilauksia koskevien ehtojen noudattamisesta, (b) vastaat tietojesi oikeellisuudesta, laadusta ja laillisuudesta sekä keinoista, joilla olet hankkinut tietosi, c) kaikki tiedot kuten tekstit, ohjelmistot, koodi, musiikki, ääni, valokuvat, grafiikka, videot tai muut materiaalit (”Sisältö”), jotka on asetettu saataville julkisesti tai yksityisesti, ovat täysin sisällön antaneen henkilön tai käyttäjätilin omaavan henkilön vastuulla, (d) käytät kaupallisesti kohtuullisia toimia estääksesi palveluiden ja sisällön luvattoman käytön ja ilmoitat meille viipymättä tällaisesta luvattomasta käytöstä, e) käytät palveluita ja sisältöä vain tämän sopimuksen, dokumentaation, tilauslomakkeiden ja sovellettavien lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti, ja (f) noudatat palveluihin tai sisältöön liittyvien muiden sovellusten käyttöohjeita.

Et (a) anna mitään palvelua tai sisältöä muiden käytettäväksi tai käytä niitä kenenkään muun kuin sinun tai käyttäjiesi eduksi, ellei tilaus- tai muussa dokumentaatiossa nimenomaisesti toisin mainita, (b) myy, jälleenmyy, lisensoi, levitä, tarjoa, vuokraa tai ulkoista mitään palvelua tai sisältöä, (c) käytä palvelua tai muuta sovellusta loukkaavien, herjaavien tai muutoin laittomien, vahingollisten tai yksityisyydensuojaa loukkaavien materiaalien tallentamiseen tai välittämiseen, (d) käytä palvelua tai muuta sovellusta haittakoodin tallentamiseen tai välittämiseen (e) vaikuta palvelun tai siihen liittyvien kolmansin osapuolten tietojen eheyteen tai suorituskykyyn, (f) yritä päästä luvattomasti palveluun tai sisältöön tai niihin liittyviin järjestelmiin tai verkkoihin, (g) salli suoraa tai epäsuoraa pääsyä palveluun tai sisältöön tai ylitä niihin liittyviä käyttörajojasi tai -valtuuksiasi tai käytä mitään immateriaalioikeuden suojaamaa omaisuuttamme palveluiden välityksellä ellei tämä sopimus, tilauslomake tai dokumentaatio erikseen niin salli, (h) kopioi palvelua tai mitään sen osaa, ominaisuutta, toimintoa tai käyttöliittymää, (i) kopioi sisältöä lukuunottamatta tapauksia, joissa tilauslomake tai dokumentaatio niin sallii, (j) peilaa palvelua tai sisältöä, ellei tilauslomake tai dokumentaatio anna siihen lupaa, (k) käytä mitään palvelua tai sisältöä kilpailevan tuotteen tai palvelun rakentamiseen tai suorituskyvyn vertailuun muiden tuotteiden tai palveluiden kanssa, tai (l) pura tai mallinna palvelua omaa kehitystyötä varten (tämä rajoitus on voimassa lain sallimissa rajoissa).

Et saa (a) tarjota mitään sisältöä tai käyttäytyä millään tavalla, joka voidaan tulkita lainvastaiseksi tai siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen johtavaksi, uhkaavaksi, haitalliseksi, väärinkäytöksi, ahdisteluksi, vaanimiseksi, rikkomukseksi, herjaukseksi, säädyttömyydeksi, loukkaukseksi, pornografiaksi tai tarjotun palvelun toimintaa häiritseväksi tai häiritä palvelua haittakoodilla, (b) esiintyä toisena henkilönä tai yhteisönä, (c) väärentää tai muutoin yrittää piilottaa tai esittää väärin antamaasi sisältöä, (d) tarjota sisältöä, joka voi johtaa meidät siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen tai jota voidaan pitää jonkin paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien - mutta ei rajoittuen - tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien tai kauppalakien, rikkomisena.

Palvelun käyttö, joka rikkoo tässä sopimuksessa, dokumentaatiossa tai tilauslomakkeissa mainittuja ehtoja tai jonka arvioimme uhkaavan palvelun turvallisuutta, eheyttä tai saatavuutta, voi johtaa palvelun välittömään keskeyttämiseen. Käytämme näissä tilanteissa kuitenkin kaupallisesti kohtuullisia toimia ilmoittaaksemme väärinkäytöstä ja tarjotaksemme mahdollisuuden rikkomuksen tai uhan korjaamiseen ennen palvelun keskeyttämistä.

4.4. Sähköpostimarkkinointi: et tarjoa palvelujemme välityksellä mitään sisältöä tai tietoa tavoilla, joihin liittyy roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidihuijauksiin verrattavissa olevia keinoja tai muuta luvatonta mainontaa tai kaupankäyntiä. Hyväksymällä nämä käyttöehdot annat meille oikeuden kieltää tällaiset markkinointitoimet.

4.5. Tietojen omistajuus: ellet nimenomaisesti toisin salli omistat luomasi tai tallentamasi tiedot. Emme muokkaa tai paljasta tietojasi paitsi pakottavissa tapauksissa kohdan 8.3 (”Pakollinen julkistaminen”) mukaisesti. Voit kuitenkin antaa meille luvan käyttää ja tallentaa tietojasi vain sen mukaan kuin on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi.

Huolehdimme asianmukaisista hallinnollisista, fyysisistä ja teknisistä toimenpiteistä tietojesi turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseksi.

Jos irtisanot sopimuksen, on vastuullasi siirtää tiedot ennen tilauksen päättymistä. Tiedot häviävät pysyvästi 30 päivän kuluttua viimeisestä maksusta. EMME MAKSA HYVITYKSIÄ TAI KORVAUKSIA peruutuksista, kts. Kohta 6.8 (”Hyvitykset”).

4.6. Ulkoisen rajapinnan palvelut. Jos käytät palvelua sähköisten viestien lähettämiseksi, sisällön luomiseksi ulkoisille sivuille tai sisällön ylläpitämiseksi ulkoisilla sivuilla, olet yksin vastuussa sovellettavan lain noudattamisesta evästeiden tai muiden seurantatekniikoiden osalta.

4.7. Sisällön ja muiden sovellusten poistaminen. Voimme ilmoittaa sinulle, jos joku lisenssinantajamme vaatii meitä poistamaan palvelun sisällön tai jos saamiemme tietojen mukaan palvelussa oleva sinua koskeva sisältö voi rikkoa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Tällaisessa tapauksessa poistat kyseisen sisällön välittömästi. Voimme ilmoittaa myös, jos palveluun liittyvät muut ylläpitämäsi sovellukset mahdollisesti häiritsevät ulkoisia palveluja tai rikkovat lakia tai kolmansien osapuolten oikeuksia. Tällaisessa tapauksessa poistat sovelluksen käytöstä välittömästi tai muokkaat sitä mahdollisen häiriön poistamiseksi. Jos et ryhdy tarvittaviin toimiin edellä esitetyn mukaisesti, voimme poistaa kyseisen sisällön, palvelun ja/tai muun sovelluksen käytöstä, kunnes mahdollinen häiriö on ratkaistu.

5. MUUT PALVELUNTARJOAJAT

5.1. Saatamme tarjota kolmansien osapuolten kanssa muita tuotteita tai palveluita kuten sovelluksia sekä käyttöönotto- ja konsultointipalveluita. Muiden palveluntarjoajien tuotteita, palveluita tai niiden käyttöön liittyviä tietoja koskevat asiat ovat täysin sinun ja kyseisen palveluntarjoajan välisiä. Emme takaa tai tue muiden palveluntarjoajien sovelluksia, tuotteita tai palveluita riippumatta siitä, olemmeko nimenneet ne "varmennetuiksi", ellei tilauslomakkeessa toisin mainita.

5.2. Kolmannen osapuolen palvelut: kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita (esim. Google, Facebook, Twitter-sovellukset ja muut) saatetaan tarjota käyttöönne käyttöönottoa, räätälöintiä tai muita palveluita varten. Kolmansien osapuolten tuotteiden tai palveluiden käyttö ja niihin liittyvä mahdollinen tietojenvaihto on täysin sinun ja kolmannen osapuolen välinen asia. Emme takaa tai tue kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluita riippumatta siitä, ovatko ne meidän tai sinun toimesta räätälöityjä tai käyttöönotettuja. Emme ole vastuussa tietojesi paljastamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta, mikäli ne johtuvat kolmannen osapuolen sovelluksesta. Jos kolmas osapuoli lakkaa antamasta sovellustaan käytettäväksi riittävällä palvelutasolla tai kohtuullisilla ehdoilla, voimme lopettaa tällaisten palveluiden tarjoamisen ilman sinulle tarjottavaa korvausta tai hyvitystä.

5.3. Muut sovellukset ja tiedot. Jos päätät käyttää muuta sovellusta palvelun kanssa, annat meille luvan sallia toisen sovelluksen ja sen tarjoajan käyttää tietoja, joita tarvitaan kyseisen muun sovelluksen käyttämiseen palvelun kanssa. Emme ole vastuussa tietojesi luovuttamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta, mikäli ne johtuvat tällaisen muun sovelluksen tai sen tarjoajan pääsystä tietoihisi.

5.4. Integrointi muihin sovelluksiin. Palvelut voivat sisältää ominaisuuksia, jotka on suunniteltu toimimaan muiden sovellusten kanssa. Jos haluat käyttää näitä ominaisuuksia, saatat joutua hankkimaan pääsyn muihin sovelluksiin niiden palveluntarjoajilta, ja saatat joutua antamaan meille pääsyn muiden sovellusten käyttäjätileihisi. Emme takaa tällaisten ominaisuuksien jatkuvaa saatavuutta ja voimme lopettaa niiden tarjoamisen ilman sinulle maksettavaa korvausta tai hyvitystä esimerkiksi tilanteissa, joissa toisen sovelluksen tarjoaja ei enää tarjoa riittävää käyttötukea.

6. MAKSUT

6.1. Maksut. Maksullisiin palveluluihimme tarvitaan erillinen tilaus. Tilaus uusitaan automaattisesti ja veloitetaan viimeksi käyttämältäsi luottokortilta. Sitoudut ilmoittamaan meille, jos haluat tilauksen uusimisen suoritettavan eri luottokortilta tai jos et halua uudistaa tilausta. Suoritettuja maksuja ei hyvitetä tilauksen lopettamisen johdosta. Pidätämme oikeuden muuttaa tilauksen maksua ja uusimista koskevia ehtoja. Maksat kaikki tilauslomakkeessa mainitut maksut. Ellei toisin mainita tässä tai tilauslomakkeella, (i) maksut perustuvat palveluista ja sisällöstä tehtyihin tilauksiin eikä todelliseen käyttöön, ja (ii) maksusitoumuksia ei voida peruuttaa tai suoritettuja maksuja palauttaa tai hyvittää.

Jos lisäät uusia käyttäjiä, heille asetetaan samat maksut kuin sinulla on kyseisessä palvelussa. Kaikkien käyttäjiesi tilausmaksut lasketaan yhteen ja veloitetaan yhdellä maksutapahtumalla luottokortilta, jota viimeksi käytit.

6.2. Laskut ja maksaminen. Annat meille voimassaolevat ja ajantasaiset luottokorttitiedot tai hyväksyttävän ostotilauksen tai vaihtoehtoisen asiakirjan. Valtuutat meidät veloittamaan annettua luottokorttia kaikista ostetuista palveluista, jotka on lueteltu tilauslomakkeessa alkuperäisen tilausjakson ja mahdollisten uusintatilausten osalta, kuten kohdassa 11.2 (”Tilausten kesto”) on esitetty. Tällaiset maksut on suoritettava etukäteen joko kuukausittain tai mahdollisen tilauslomakkeessa ilmoitetun eri laskutusjakson mukaisesti. Jos tilauslomakkeessa ilmoitetaan, että maksu suoritetaan muulla kuin luottokortilla, laskutamme sinua etukäteen tilauslomakkeessa ilmoitetulla tavalla. Ellei tilauslomakkeessa toisin mainita, maksut on suoritettava välittömästi laskun päivämäärällä. Olet vastuussa riittävien laskutus- ja yhteystietojen toimittamisesta ja tiedoissa tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta.

6.3. Viivästyneet maksut. Jos emme saa eräpäivään mennessä laskuttamaamme summaa, niin rajoittamatta muita oikeuksiamme tai korjaustoimenpiteitä, (a) suoritettavat maksut voivat kerätä maksamatta olevasta saldosta laskettua viivästyskorkoa, joka on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin viitekorko tai lain sallima enimmäismäärä sen mukaan, kumpi on alhaisempi, ja/tai (b) voimme asettaa tulevien tilausten laskutusjaksot kohdassa 6.2 (”Laskut ja maksaminen”) määriteltyjä aikoja lyhyemmiksi.

6.4. Palvelun keskeyttäminen ja nopeutettu perintä. Jos tämän tai muiden sopimusten nojalla maksettavaksi määrätty summa on erääntynyt, valtuutat meidät veloittamaan kyseisen summan luottokortiltasi. Voimme muita oikeuksiamme ja korjaustoimenpiteitä rajoittamatta määrätä kaikki tällaiset maksut välittömästi erääntyviksi ja keskeyttää sinulle tarjottavan palvelun, kunnes kyseiset maksut on suoritettu kokonaisuudessaan.

6.5. Maksukiistat. Emme käytä edellä kohdassa 6.3 (”Viivästyneet maksut”) tai 6.4 (”Palvelun keskeyttäminen ja nopeutettu perintä”) mainittuja oikeuksiamme, jos teet yhteistyötä riidan ratkaisemiseksi.

6.6. Verot. Yrityshinnastomme ei sisällä minkäänlaisia ​​veroja tai niihin verrattavia maksuja mukaan lukien arvonlisä-, käyttö- tai lähdeverot (jäljempänä ”verot”). Olet vastuussa kaikista ostoihisi liittyvistä veroista. Jos meillä on velvollisuus maksaa tai kerätä tämän kohdan 6.6 mukaisia vastuullasi olevia veroja, laskutamme sinulta kyseiset maksut, ellet anna meille voimassa olevaa verovapautustodistusta, jonka valtuutettu veroviranomainen on hyväksynyt. Selvyyden vuoksi olemme vastuussa ainoastaan omiin tuloihimme, omaisuuteemme ja työntekijöihimme liittyvistä veroista.

6.7. Tulevat palvelut. Hyväksyt maksusi olevan riippumattomia tulevista toiminnoista, ominaisuuksista tai palveluista tai näitä koskevista julkisista suullisista tai kirjallisista lausunnoistamme.

6.8. Hyvitykset. DiscoverIT EI TARJOA HYVITYSTÄ tuotteidensa ja/tai palveluidensa tilauksista.

7. OIKEUDET

7.1. Oikeuksien pidättäminen. Jollei tässä kohdassa nimenomaisesti annetuista rajoitetuista oikeuksista muuta johdu, me sekä mahdolliset lisenssinantajamme ja sisällöntuottajamme pidätämme kaikki meidän tai heidän palveluita ja sisältöä koskevat oikeudet, mukaan lukien kaikki meidän tai heidän immateriaalioikeudet. Sinulle ei myönnetä mitään oikeuksia muutoin kuin tässä kohdassa nimenomaisesti esitetyllä tavalla.

7.2. Sisältöön pääsy ja sen käyttö. Sinulla on oikeus päästä sisältöön ja käyttää sitä tilauslomakkeiden, tämän sopimuksen ja dokumentaation ehtojen mukaisesti.

7.3. Oikeus tietojen ja sovellusten hallinnointiin. Annat meille ja asianomaisille palveluntarjoajillemme maailmanlaajuisen, ajallisesti rajatun oikeuden hallinnoida, kopioida, lähettää ja näyttää tietojasi sekä muita sinulle luotuja tai sinun luomiasi käyttämääsi palveluun liittyviä sovelluksia ja ohjelmakoodeja voidaksemme tarjota palveluja tämän sopimuksen mukaisesti. Lukuunottamatta tässä kohdassa myönnettyjä rajoitettuja oikeuksia emme saa tämän sopimuksen nojalla mitään oikeuksia tai etuja sinulta tai lisenssinantajiltasi mihinkään tietoihisi, muihin sovelluksiisi tai ohjelmakoodeihisi.

7.4. Lupa palautteen hyödyntämiseen. Annat meille maailmanlaajuisen, pysyvän, peruuttamattoman ja maksuttoman oikeuden käyttää ja sisällyttää palveluihimme minkä tahansa ehdotuksen, parannuspyynnön, suosituksen, korjauksen tai muun palautteen, jonka sinä tai käyttäjänne annatte niiden toimintaan liittyen.

8. SALASSAPITO

8.1. Luottamuksellisten tietojen määritelmä. ”Luottamuksellisilla tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luovuttavan osapuolen (”luovuttaja”) toiselle osapuolelle (”vastaanottaja”) joko suullisesti tai kirjallisesti paljastettuja tietoja, jotka on nimetty luottamuksellisiksi tai joita on pidettävä luottamuksellisina, kun otetaan huomioon tietojen luonne ja julkistamisen olosuhteet. ”Tietosi” tarkoittavat sinuun liittyviä luottamuksellisia tietoja; ”Palvelut” ja ”Sisältö” taas ovat meihin liittyviä luottamuksellisia tietoja; kumpaankin osapuoleen liittyvät luottamukselliset tiedot sisältävät tämän sopimuksen ehdot, tilauslomakkeet (mukaan lukien hinnoittelu), liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat, teknologiset ja tekniset tiedot, tuotesuunnitelmat ja mallit sekä liiketoimintaprosessit, jotka osapuoli on ilmoittanut. Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan sisällä tietoja, jotka (i) ovat yleisesti tiedossa tai tulevat yleisesti tunnetuksi, (ii) olivat vastaanottajan tiedossa ennen niiden julkistamista, (iii) on vastaanotettu kolmannelta osapuolelta rikkomatta mitään velvoitteita luovuttajaa kohtaan tai jotka (iv) vastaanottaja on luonut itsenäisesti.

8.2. Vastaanottaja käyttää saamiensa tietojen osalta vähintään samaa huolellisuutta kuin omien luottamuksellisten tietojensa suojaamisessa ja (i) käyttää saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tämän sopimuksen puitteissa ja (ii) rajoittaa pääsyn luottamuksellisiin tietoihin ainoastaan niille omille ja sidosyhtiöidensä työntekijöille ja urakoitsijoille, jotka tarvitsevat tietoja tämän sopimuksen mukaisesti. Kumpikaan osapuoli ei luovuta tämän sopimuksen ehtoja tai tilauslomakkeita muille osapuolille kuin sidosyhtiöilleen, oikeudellisille neuvonantajilleen tai kirjanpitäjille ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, edellyttäen, että osapuoli, joka antaa tiedot sidosyhtiölleen, oikeudelliselle neuvonantajalleen tai kirjanpitäjälleen vastaa heidän toimivan tämän salassapitokohdan ehtojen mukaisesti. Edellä esitetystä huolimatta voimme luovuttaa tämän sopimuksen ja mahdollisesti sovellettavien lomakkeiden ehdot alihankkijalle tai muulle palveluntarjoajalle siinä määrin kuin se on välttämätöntä sopimusvelvollisuuksiemme täyttämiseksi, jolloin tämän sopimuksen salassapitokohdan ehdot sitovat heitä yhtä vahvasti kuin meitäkin.

8.3. Pakollinen julkistaminen. Vastaanottaja voi luovuttaa saamiaan luottamuksellisia tietoja siinä laajuudessa kuin laki vaatii edellyttäen, että vastaanottaja ilmoittaa (lain sallimalla tavalla) luovuttajalle tietojen edelleenluovutuksesta etukäteen ja tarjoaa tarkoituksenmukaista apua luovuttajan kustannuksella, jos luovuttaja haluaa kiistää tietojen julkistamisen. Jos vastaanottaja on lain mukaan velvollinen julkistamaan luovuttajan antamat luottamukselliset tiedot osana yksityisoikeudellista menettelyä, johon luovuttaja osallistuu, ja luovuttaja ei kiistä julkistamista, luovuttaja korvaa vastaanottajalle sen kohtuulliset kustannukset kyseisen luottamuksellisen tiedon keräämisestä ja turvallisen pääsyn tarjoamisesta tietoihin.

9. VALTUUDET, TAKUUT JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

9.1. Valtuudet. Kukin osapuoli ilmoittaa, että sillä on tämän sopimuksen tekemiseen ja ehtojen hyväksymiseen tarvittavat oikeudelliset valtuudet.

9.2. Takuut. Takaamme, että tilausjakson aikana (a) tämä sopimus, tilauslomakkeet ja dokumentaatio kuvaavat tarkasti sovellettavia hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä takeita tietojesi turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseksi, (b) emme vähennä olennaisesti palveluiden yleistä turvallisuutta, (c) palvelut toimivat olennaisesti niitä koskevan dokumentaation mukaisesti, ja (d) huomioiden mitä edellä ”Integrointi muihin sovelluksiin” -kohdassa on mainittu emme vähennä olennaisesti palvelujen yleistä toimivuutta. Edellä mainittujen takuiden rikkomisesta aiheutuvat mahdolliset enimmäiskorvaukset on kuvattu jäljempänä kohdissa "Sopimuksen päättyminen" ja "Hyvitykset".

9.3. Vastuuvapauslausekkeet. PALVELUIDEN JA NIIHIN LIITTYVÄN SISÄLLÖN (”PALVELU”) KÄYTTÄMINEN TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. PALVELU TARJOTAAN SIINÄ KUNNOSSA KUIN ON (”AS IS”) JA VAPAUTAMME ITSEMME KAIKISTA VASTUISTA JA TAKUISTA, SUORISTA JA EPÄSUORISTA. EMME TAKAA PALVELUN SOPIVUUTTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, LAKIEN TAI PATENTTIEN RIKKOMATTOMUUTTA. EMME TAKAA PALVELUN KESKEYTYMÄTTÖMYYTTÄ, VIRHEETTÖMYYTTÄ, VIRUKSETTOMUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, TURVALLISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI LAATUA, EIKÄ SISÄLLÖN TURVALLISUUTTA. KÄYTÄT MAHDOLLISIA NEUVOJAMME TAI PALVELUSTA SAATAVIA TIETOJA OMALLA RISKILLÄSI, EMMEKÄ OLE NIISTÄ MISSÄÄN VASTUUSSA.

ILMAN ERILLISTÄ MAININTAA KUMPIKAAN OSAPUOLI EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA, EPÄSUORAA TAI LAKISÄÄTEISTÄ, JA NIMENOMAISESTI SANOUTUU IRTI KAIKISTA TAKUISTA SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI, MUKAAN LUKIEN TAVARA- JA PALVELUTAKUUT, SOPIVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TAKUUT KOSKIEN LAKIEN JA PATENTTIEN RIKKOMATTOMUUTTA. SISÄLTÖ JA BETA-PALVELUT TARJOTAAN SIINÄ KUNNOSSA KUIN OVAT (“AS IS”) ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. KUMPIKIN OSAPUOLI SANOUTUU IRTI KAIKISTA MUIDEN PALVELUNTARJOAJIEN AIHEUTTAMISTA KORVAUS- TAI MUISTA VASTUISTA.

Jotkin tuomiovallat tai -istuimet eivät välttämättä salli epäsuorien takuiden epäämistä, ja tietyt lausumat edellä mainitussa vastuuvapauslausekkeessa eivät välttämättä koske sinua kyseisten takuiden osalta; muut ehdot ovat siitä huolimatta edelleen voimassa.

10. VASTUUNRAJOITUS

10.1. Vastuunrajoitus. KAIKISSA TAPAUKSISSA KUMMANKIN OSAPUOLEN TAI HEIDÄN SIDOSYHTIÖIDENSÄ TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT VASTUUT RAJOITTUVAT KORKEINTAAN ENSIMMÄISTÄ RIKKOMUSTA EDELTÄVÄN 12 KUUKAUDEN AJALTA MAKSETTUIHIN RIKKOMUKSEEN LIITTYVÄN PALVELUN KÄYTTÖMAKSUIHIN. EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS ON VOIMASSA SEKÄ SOPIMUSRIKKOMUKSEN ETTÄ VAHINGONTEON YHTEYDESSÄ. RAJOITUS EI KUITENKAAN KOSKE EDELLÄ ”MAKSUT”-KOHDASSA MAINITTUJA SINUA TAI SIDOSYHTIÖITÄSI KOSKEVIA VELVOITTEITA.

EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, OHEIS-, SEURANNAIS- TAI LAKISÄÄTEISISTÄ VAHINGOISTA; NÄIHIN SISÄLTYVÄT, MUTTA EIVÄT RAJOITU, TULOKSEN TAI LIIKEARVON MENETYKSESTÄ, KÄYTÖSTÄ JA TIEDOISTA SYNTYVÄT VAHINGOT SEKÄ AINEETTOMAT VAHINGOT (VAIKKA MEILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA JOHTUVAT (i) PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUJA, (II) VAIHTOEHTOISTEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN HANKINNASTA PALVELUIHIN LIITTYVIEN TOIMINTOJEN SEURAUKSENA, (III) LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ TIETOIHISI TAI TIETOJESI VÄLITYKSEEN, (IV) KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI TOIMENPITEISTÄ TAI (V) MUISTA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA.

Joissakin tuomiovalloissa tai -istuimissa vastuun rajoittaminen ei ole sallittua, joten tällaiset rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

10.2. Epäsuorien ja seurannaisvahinkojen poissulkeminen. MISSÄÄN TAPAUKSESSA KUMPIKAAN OSAPUOLI SIDOSYHTIÖINEEN EI OLE VASTUUSSA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSEEN TAI TULOKSEN TAI LIIKEARVON MENETYKSEEN LIITTYVISTÄ TAI MUISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, OHEIS-, SEURANNAIS- TAI LAKISÄÄTEISISTÄ VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO VAHINKO AIHEUTUNUT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA VAI VAHINGONTEOSTA, VAIKKA OSAPUOLELLE TAI HÄNEN SIDOSYHTIÖILLEEN OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI OSAPUOLEN TAI HÄNEN SIDOSYHTIÖIDENSÄ KORJAUSTOIMET OLISIVAT OLLEET RIITTÄMÄTTÖMIÄ. EDELLÄ OLEVA LAUSE ON VOIMASSA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

11. Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen

11.1. Voimassaolo. Tämä sopimus alkaa ensimmäisestä hyväksymispäivästä, ja jatkuu, kunnes kaikki sopimukseen liittyvät tilaukset ovat päättyneet tai ne on lopetettu.

11.2. Tilausten (maksulliset ja ilmaiset) voimassaolo. Tilausjakso on tilauslomakkeella tai muutoin tilauksen yhteydessä annetun tai hyväksytyn jakson mukainen. Jollei tilauksen yhteydessä toisin määrätä, tilaukset uusitaan automaattisesti päättyneen tilausjakson mittaisille lisäjaksoille.

11.3. Irtisanominen. Voit irtisanoa sopimuksen perumalla kirjallisesti palvelutilauksen. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen (i) 30 päivää etukäteen annettavalla kirjallisella ilmoituksella olennaisesta sopimusrikkomuksesta, jos tällainen rikkomus ei ole korjattu kyseisen ajanjakson päättyessä, tai ii) jos toinen osapuoli joutuu konkurssiin tai muuhun menettelyyn liittyen maksukyvyttömyyteen, saamisiin, selvitystilaan tai yritystoiminnan luovuttamiseen velkojien hyväksi.

11.4. Hyvitykset ja palautukset irtisanomisen yhteydessä. Jos päätät sopimuksen kohdan 11.3 (”Irtisanominen”) mukaisesti, emme hyvitä tai palauta mitään mahdollisia etukäteen tehtyjä sopimuksen päättymispäivän jälkeisiä tilausjaksoja koskevia maksuja. Jos päätämme sopimuksen kohdan 11.3 (”Irtisanominen”) mukaisesti sitoudut maksamaan kaikki tilaustesi maksamattomiin jaksoihin liittyvät palkkiot. Sopimuksen purkaminen ei missään tapauksessa vapauta sinua tästä maksuvelvollisuudesta.

11.5. Tietojesi siirto ja poistaminen. Tilauskauden päätyttyä meillä ei ole velvollisuutta ylläpitää tai siirtää mitään tietojasi, ja poistamme tai tuhoamme dokumentaation mukaisesti kaikki järjestelmissämme tai muutoin hallussamme tai hallinnassamme olevat tiedot, ellei laki nimenomaisesti sitä kiellä.

11.6. Voimaan jäävät säännökset. Kohdat ”Maksut”, ”Oikeudet”, ”Salassapito”, ”Vastuuvapauslausekkeet”, ”Vastuunrajoitus”, ” Hyvitykset ja palautukset irtisanomisen yhteydessä”, ”Tietojesi siirto ja poistaminen”, ”Sisällön ja muiden sovellusten poistaminen”, ”Voimaan jäävät säännökset” ja ”Yleiset säännökset” jäävät voimaan myös tämän sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

12. Sopimustahot, ilmoitukset, sovellettava laki ja toimivalta

12.1. Yleistä.Sopimustahona on DiscoverIT,Ilmarinkatu 43 A 10,33500,Tampere, Suomi. Sopimusta hallitsevat Suomen lait ja Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri.

12.2. Ilmoituksen antaminen. Ellei toisin määrätä tässä sopimuksessa, kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja tulevat voimaan (a) heti henkilökohtaisesti toimitettujen, (b) toisena työpäivänä ilmoituksen jälkeen postitse toimitettujen, tai (c) sähköpostin lähettämispäivänä sähköpostitse toimitettujen ilmoitusten osalta lukuunottamatta erityisistä syistä johtuvia irtisanomisiaja korvausvaatimuksia (”Lakisääteiset ilmoitukset”), jotka on selvästi ilmoitettava lakisääteisiksi ilmoituksiksi. Laskutukseen liittyvät ilmoitukset lähetetään ilmoittamaasi yhteysosoitteeseen. Kaikki muut ilmoitukset lähetetään ilmoittamallesi ylläpitäjälle tai pääkäyttäjälle.

12.3. Sopimus sovellettavasta laista ja toimivallasta. Kumpikin osapuoli hyväksyy edellä mainitun sovellettavan lainsäädännön ja toimivallan riippumatta sovellettavan lainsäädännön ristiriidoista tai lakipykälien valinnasta.

12.4. Ei edustuksia tai toimeksiantoja. Epäselvyyksien välttämiseksi solmimme tämän sopimuksen päämiehenä emmekä minkään muun yrityksen tai tahon edustajana. Ellei kohdassa 13.3 mainituista toimeksiannoista muuta johdu, ovat tämän sopimuksen mukaiset velvollisuudet yksinomaan sopimuksessa mainittujen osapuolten välisiä.

13. YLEISET SÄÄNNÖKSET

13.1. Vientisäännökset.Tarjoamaamme palvelua, sisältöä tai muuta teknologiaa sekä niiden johdannaisia voivat säädellä Suomen vientilait ja -säännökset.

13.2. Sitovuus ja soveltamisjärjestys. Tämä sopimus kuvaa kaikki osapuolten väliset oikeudet, velvoitteet ja vastuut koskien palvelujen ja sisällön käyttöä ja korvaa kaikki aikaisemmat ja samanaikaiset kirjalliset tai suulliset sopimukset, ehdotukset tai esitykset. Ellei toisin määrätä, mikään tämän sopimuksen ehtojen muutos tai niistä luopuminen ei tule voimaan, ellei siitä ole kirjallisesti osapuolten välillä sovittu. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että mikä tahansa ostotilauksessa tai muussa tilausasiakirjassa (pois lukien tilauslomakkeet) mainittu termi tai ehto on mitätön. Mahdollisten ristiriitaisuuksien tai epäjohdonmukaisuuksien osalta sovelletaan ensisijaisesti tilauslomakkeella annettuja tietoja tai ehtoja, toissijaisesti tätä sopimusta ja niiden jälkeen palvelu- tai sovellusdokumentaatiota.

13.3. Oikeuksien ja vastuiden luovutus. Kumpikaan osapuoli ei voi siirtää oikeuksiaan tai vastuitaan lakisääteisesti tai muulla tavalla ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta (jota ei pidä perusteettomasti evätä); edellyttäen kuitenkin, että kumpikin osapuoli voi siirtää tämän sopimuksen kokonaisuudessaan (siihen liittyvien kaikkien tilauslomakkeiden kanssa) ilman toisen osapuolen suostumusta sidosyhtiöönsä tai uuteen yhtiöön sulautumisen, hankinnan, yritysjärjestelyn tai kaikkien tai olennaisesti kaikkien osakkeiden myyntiin liittyvissä tilanteissa. Edellä esitetystä huolimatta, jos osapuoli myy olennaisesti kaikki omistuksensa toisen osapuolen suoran kilpailijan hyväksi tai joutuu kyseisen kilpailijan hallintaan tai valvontaan, voi toinen osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä EMME PALAUTA sinulle mitään mahdollisia palveluiden tilauksista suoritettuja irtisanomispäivän jälkeistä aikaa koskevia maksuja. Jollei edellä esitetystä muuta johdu, tämä sopimus sitoo osapuolia sekä niiden seuraajia ja hyväksyttyjä edustajia.

13.4. Osapuolten suhde. Osapuolet ovat itsenäisiä ja riippumattomia toimijoita. Tämä sopimus ei luo osapuolten välille kumppanuutta, franchising-, yhteisyritys-, edustus-, luottamus- tai työsuhdetta.

13.5. Muut edunsaajat. Tähän sopimukseen ei liity muita edunsaajia.

13.6. Vastuuvapaus. Kummankaan osapuolen kykenemättömyys minkään tämän sopimuksen mukaisen oikeuden toteuttamiseen tai kummastakaan osapuolesta aiheutuva viivästyminen oikeuden toteuttamiseen ei poista kyseistä oikeutta.

13.7. Erotettavuus. Jos toimivaltainen tuomioistuin on todennut jonkin tämän sopimuksen ehdon lain vastaiseksi, katsotaan ehto mitättömäksi. Jäljellä olevat tämän sopimuksen ehdot pysyvät edelleen voimassa.

13.8. Muut ehdot. (i) Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo näiden käyttöehtojen jonkun säännöksen olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, kyseisen säännöksen katsotaan heijastavan osapuolten alkuperäistä aikomusta sovellettavan lainsäädännön puitteissa ja muiden käyttöehtojen pysyvän edelleen voimassa; (ii) kummankaan osapuolen kyvyttömyyttä vahvistaa tai puolustaa mitään näihin käyttöehtoihin liittyvää oikeutta ei pidetä kyseisestä oikeudesta luopumisena ja mainittu oikeus pysyy edelleen täysimääräisesti voimassa; (iii) kaikki palveluitamme koskevat vaatimukset tai kanteet on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tällainen vaatimus tai kanne on syntynyt, tai mainittu väite tai kanne on ikuisesti pätemätön riippumatta mahdollisesti vastakkaisesta lainsäädännöstä.

Terms & Conditions - Service Agreements

ACCEPTANCE OF TERMS OF USE AND AMENDMENTS:

THIS AGREEMENT GOVERNS YOUR ACQUISITION AND USE OF OUR SERVICES. IF YOU REGISTER FOR A FREE SERVICE, THE APPLICABLE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT WILL ALSO GOVERN THAT SERVICE.

BY ACCEPTING THIS AGREEMENT, EITHER BY CLICKING A BOX INDICATING YOUR ACCEPTANCE OR BY EXECUTING AN ORDER FORM THAT REFERENCES THIS AGREEMENT, YOU AGREE TO BE BOUND TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, WHICH CAN BE AMENDED FROM TIME TO TIME. IF YOU ARE ENTERING INTO THIS AGREEMENT ON BEHALF OF A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE AUTHORITY TO BIND SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES TO THESE TERMS AND CONDITIONS, IN WHICH CASE THE TERMS “YOU” OR “YOUR” SHALL REFER TO SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES. IF YOU DO NOT HAVE SUCH AUTHORITY, OR IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST NOT ACCEPT THIS AGREEMENT AND MAY NOT USE THE SERVICES.

This Agreement was last updated on April 17th, 2019. It is effective between You and Us as of the date of You accepting this Agreement.

Table of contents

 1. Definitions
 2. Free Service
 3. Our Responsibilities
 4. Use of the Services and Content
 5. Other Providers
 6. Fees and Payment for Purchased Services
 7. Proprietary Rights and Licenses
 8. Confidentiality
 9. Representations, Warranties and Disclaimers
 10. Limitation of Liability
 11. Term and Termination
 12. Who You Are Contracting With, Notices, Governing Law and Jurisdiction
 13. General Provisions

1. DEFINITIONS

“Affiliate” means any entity that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with the subject entity. “Control,” for purposes of this definition, means direct or indirect ownership or control of more than 50% of the voting interests of the subject entity.

“Agreement” means this DiscoverIT Terms & Conditions for Service Agreements.

“Beta Services” means DiscoverIT services or functionality that may be made available to Customer to try at its option at no additional charge which is clearly designated as beta, pilot, limited release, developer preview, non-production, evaluation, or by a similar description.

“Content” means information obtained by DiscoverIT from publicly available sources or third party content providers and made available to Customer through the Services, Beta Services or pursuant to an Order Form.

“Documentation” means the applicable service documentation, and its usage guides and policies, as updated from time to time, accessible in the DiscoverIT website or in the applicable service.

“Malicious Code” means code, files, scripts, agents or programs intended to do harm, including, for example, viruses, worms, time bombs and Trojan horses.

“Order Form” means an ordering document or online order specifying the Services to be provided hereunder that is entered into between You and Us including any addenda and supplements thereto. By entering into an Order Form hereunder, an Affiliate agrees to be bound by the terms of this Agreement as if it were an original party hereto.

“Other Application” means a Web-based, mobile, offline or other software application that is provided by You or a third party and operates with one of the Services, including, for example, an application that is developed by or for You.

“Purchased Services” means Services that You or Your Affiliate purchase under an Order Form, as distinguished from those provided pursuant to a free service.

“Services” means the products and services that are ordered by You under an Order Form or provided to You under a free service, and made available online by Us, including associated DiscoverIT offline or mobile components, as described in the Documentation. “Services” exclude Content and Other Applications.

“User” means an individual who is authorized by You to use a Service, for whom You have purchased a subscription (or in the case of any Services provided by Us without charge, for whom a Service has been provisioned), and to whom You (or, when applicable, Us at Your request) have supplied a user identification and password (for Services utilizing authentication). Users may include, for example, Your employees, consultants, contractors and agents, and third parties with which You transact business.

“We,” “Us” or “Our” means DiscoverIT described in Section 12 (Who You Are Contracting With, Notices, Governing Law and Jurisdiction).

“You” or “Your” means you as person, the company or other legal entity for which you are accepting this Agreement, and Affiliates of that company or entity which have signed Order Forms.

“Your Data” means electronic data and information submitted by or for Customer to the Services, excluding Content and Other Applications.

2. FREE SERVICE

FREE SERVICES ARE PROVIDED “AS-IS” WITHOUT ANY WARRANTY. Please review the applicable documentation so that You become familiar with the features and functions of free and paid services.

3. OUR RESPONSIBILITIES

3.1. Provision of Purchased Services. We will (a) make the Services and Content available to You pursuant to this Agreement and the applicable Order Forms, (b) provide applicable support and training for the Services if purchased, (c) use commercially reasonable efforts to make the online Services available as stated in the Documentation, except for: (i) planned downtime (of which We shall give advance notice), and (ii) any unavailability caused by circumstances beyond Our reasonable control, including, for example, an act of God, act of government, flood, fire, earthquake, civil unrest, act of terror, strike or other labor problem, Internet service provider failure or delay, Other Application failure, or denial of service attack, (d) provide the Service on an “AS IS” basis to you pursuant to this agreement and the relevant order forms during a subscription term, which is not contingent on the delivery of any future functionality or features on any oral or written public comments made by us, (e) reserve the right to modify or discontinue provision of Services at any time, without notice and without any liability towards you, (f) not be held responsible or liable for timeliness, removal of information, failure to store information, inaccuracy of information, or improper delivery of information, (g) allow access by no more than the specified number of users, (h) allow additional users’ subscriptions to be added during the applicable subscription term at the same pricing as that for the prior users for the remainder of the subscription term in effect at the time the additional User subscriptions are added, (i) apply all the terms and conditions for the old users to the new users, (j) NOT REFUND for cancellation by YOU, please read our refund policy.

3.2. Protection of Your Data. We will maintain administrative, physical and technical safeguards for protection of the security, confidentiality and integrity of Your Data. Those safeguards will include, but will not be limited to, measures for preventing access, use, modification or disclosure of Your Data by Our personnel except (a) to provide the Purchased Services and prevent or address service or technical problems, (b) as compelled by law in accordance with Section 8.3 (“Compelled Disclosure”) below, or (c) as You expressly permit in writing.

3.3. Our Personnel. We will be responsible for the performance of Our personnel (including Our employees and contractors) and their compliance with Our obligations under this Agreement, except as otherwise specified herein.

3.4. Beta Services. From time to time, We may make Beta Services available to You at no charge. You may choose to try such Beta Services or not in Your sole discretion. Beta Services are intended for evaluation purposes and not for production use, are not supported, and may be subject to additional terms. Beta Services are not considered “Services” under this Agreement, however, all restrictions, Our reservation of rights and Your obligations concerning the Services, and use of any related Other Applications and Content, shall apply equally to Your use of Beta Services. We may discontinue Beta Services at any time in Our sole discretion and may never make them generally available. We will have no liability for any harm or damage arising out of or in connection with a Beta Service.

3.5. Personal information and privacy policy. Personal information that you provide to us through the service is governed by the EU General Data Protection Regulation (GDPR). You are responsible for maintaining confidentiality of your username, password and other sensitive information. You are responsible for all activities that occur in Your user account and you agree to inform us immediately of any unauthorized use of your user account. We are not responsible for any loss or damage to You or to any third party incurred as a result of any unauthorized access and/or use of your user account, or otherwise.

4. USE OF SERVICES AND CONTENT

4.1. Subscriptions. Unless otherwise provided in the applicable Order Form or Documentation, (a) Services and access to Content are purchased as subscriptions, (b) subscriptions may be added during a subscription term at the same pricing as the underlying subscription pricing, (c) any added subscriptions will terminate on the same date as the underlying subscriptions, (d) in order to use our services, you may be required to register for a user account; in this case, you agree to provide truthful information when requested, and (e) by registering for a user account, you explicitly agree to our terms of use, including any amendments made and published herein.

4.2. Usage Limits. Services and Content are subject to usage limits, including, for example, the quantities specified in Order Forms and Documentation. Unless otherwise specified, (a) a quantity in an Order Form refers to Users, and the Service or Content may not be accessed by more than that number of Users, (b) a User’s password may not be shared with any other individual, and (c) except as set forth in an Order Form, a User identification may only be reassigned to a new individual replacing one who will no longer use the Service or Content. If You exceed a contractual usage limit, We may work with You to seek to reduce Your usage so that it conforms to that limit. If, notwithstanding Our efforts, You are unable or unwilling to abide by a contractual usage limit, You will execute an Order Form for additional quantities of the applicable Services or Content promptly upon Our request, and/or pay any invoice for excess usage in accordance with Section 6.2 (“Invoicing and Payment”).

4.3. Your Responsibilities. You will (a) be responsible for Users’ compliance with this Agreement, Documentation and Order Forms, (b) be responsible for the accuracy, quality and legality of Your Data and the means by which You acquired Your Data, (c) all information or data of any kind, whether text, software, code, music or sound, photographs or graphics, video or other materials (“content”), made available publicly or privately, will be under the sole responsibility of the person providing the said content, or of the person whose user account is used. (d) use commercially reasonable efforts to prevent unauthorized access to or use of Services and Content, and notify Us promptly of any such unauthorized access or use, (e) use Services and Content only in accordance with this Agreement, Documentation, Order Forms and applicable laws and government regulations, and (f) comply with terms of service of any Other Applications with which You use Services or Content.

You will not (a) make any Service or Content available to, or use any Service or Content for the benefit of, anyone other than You or Users, unless expressly stated otherwise in an Order Form or the Documentation, (b) sell, resell, license, sublicense, distribute, make available, rent or lease any Service or Content, or include any Service or Content in a service bureau or outsourcing offering, (c) use a Service or Other Application to store or transmit infringing, libelous, or otherwise unlawful or tortious material, or to store or transmit material in violation of third-party privacy rights, (d) use a Service or Other Application to store or transmit Malicious Code, (e) interfere with or disrupt the integrity or performance of any Service or third-party data contained therein, (f) attempt to gain unauthorized access to any Service or Content or its related systems or networks, (g) permit direct or indirect access to or use of any Service or Content in a way that circumvents a contractual usage limit, or use any of Our Services to access or use any of Our intellectual property except as permitted under this Agreement, an Order Form, or the Documentation, (h) copy a Service or any part, feature, function or user interface thereof, (i) copy Content except as permitted herein or in an Order Form or the Documentation, (j) frame or mirror any part of any Service or Content, except as permitted in the Order Form or Documentation, (k) access any Service or Content in order to build a competitive product or service or to benchmark with other product or service, or (l) reverse engineer any Service (to the extent such restriction is permitted by law).

You will not (a) provide any content or conduct yourself in any way that may be construed as: unlawful; illegal; threatening; harmful; abusive; harassing; stalking; tortious; defamatory; libelous; vulgar; obscene; offensive; objectionable; pornographic; designed to interfere with or disrupt the operation of service provided; infected with a virus or other destructive or deleterious programming routine; giving rise to civil or criminal liability; or in violation of an applicable local, national or international law, (b) impersonate or misrepresent your association with any person or entity, (c) forge or otherwise seek to conceal or misrepresent the origin of any content provided by you, (d) provide any content that may give rise to us being held civilly or criminally liable, or that may be considered a violation of any local, national or international law, including — but not limited to — laws relating to copyrights, trademarks, patents, or trade secrets.

Any use of the Services in breach of this Agreement, Documentation or Order Forms, by You or Users that in Our judgment threatens the security, integrity or availability of Our services, may result in Our immediate suspension of the Services, however We will use commercially reasonable efforts under the circumstances to provide You with notice and an opportunity to remedy such violation or threat prior to such suspension.

4.4. Email Marketing: You will not provide, and you will not use our services to provide, any content or service in any manner that would involve junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, or any other form of unauthorized advertising or commerce. By agreeing to this terms of use, you agree that we reserve the right to approve your mass email marketing campaign.

4.5. Data Ownership: Unless specifically permitted by You, You own the data created or stored by You. We shall not modify your data, disclose your data except as compelled by law in accordance with section 8.3 (Compelled Disclosure). But You grant us permission to access and store Your Data solely as required for the purpose of providing the services to You.

We shall maintain appropriate administrative, physical, and technical safeguards for protection of the security, confidentiality and integrity of your data.

If you terminate the contract, it is your responsibility to export your data before the end of the subscription period. The data will be lost permanently after thirty days of your last payment. There is NO REFUND for any cancellations made by You, please read our Refund Policy.

4.6. External-Facing Services. If You subscribe to a Service for sending electronic messages or for the creation and hosting of, or for posting content on, external-facing websites, You are solely responsible for complying with applicable law in Your use of any cookies or other tracking technologies.

4.7. Removal of Content and Other Applications. If We are required by a licensor to remove Content, or receive information that Content provided to You may violate applicable law or third-party rights, We may so notify You and in such event You will promptly remove such Content from Your systems. If We receive information that Other Application hosted on a Service by You may violate Our External-Facing Services or applicable law or third-party rights, We may so notify You and in such event You will promptly disable such Other Application or modify the Other Application to resolve the potential violation. If You do not take required action in accordance with the above, We may disable the applicable Content, Service and/or Other Application until the potential violation is resolved.

5. OTHER PROVIDERS

5.1. We or third parties may make available third-party products or services, including, for example, Other Applications and implementation and other consulting services. Any acquisition by You of such products or services, and any exchange of data between You and any Other provider, product or service is solely between You and the applicable Other provider. We do not warrant or support Other Applications or other Other products or services, whether or not they are designated by Us as “certified” or otherwise, unless expressly provided otherwise in an Order Form.

5.2. Third-party Services: Goods and services of third parties (e.g., Google, Facebook, Twitter applications and others) may be made available to You for implementation, customization and other consulting services. Such third party products or services, and any exchange of data between you and the third party provider, is solely between you and the applicable third party. We do not warrant or support third party products or services, whether or not they are customized or implemented by us or you. We shall not be responsible for any disclosure, modification or deletion of Your data resulting from any such access by third party application providers. If the provider of any such third party application ceases to make the third party application available for operation with the corresponding service features on reasonable terms, we may cease providing such service features without entitling You to any refund, credit, or other compensation.

5.3. Other Applications and Your Data. If You choose to use Other Application with a Service, You grant Us permission to allow the Other Application and its provider to access Your Data as required for the operation of that Other Application with the Service. We are not responsible for any disclosure, modification or deletion of Your Data resulting from access by such Other Application or its provider.

5.4. Integration with Other Applications. The Services may contain features designed to operate with Other Applications. To use such features, You may be required to obtain access to Other Applications from their providers, and may be required to grant Us access to Your account(s) on Other Applications. We cannot guarantee the continued availability of such Service features, and may cease providing them without entitling You to any refund, credit, or other compensation, if for example and without limitation, the provider of Other Application ceases to make the Other Application available for operation with the corresponding Service features in a manner acceptable to Us.

6. FEES AND PAYMENT FOR PURCHASED SERVICES

6.1. Fees. Our services are available on a subscription basis. Your subscription will automatically renew based on your subscription, charged to the credit card last used by you. You agree to notify Us if you would like the payment for the renewal to be made through a different credit card or if you do not wish to renew the subscription. The paid subscription is not refunded if you terminate your subscription. We reserve the right to change the subscription fee and renewal terms. You will pay all fees specified in Order Forms. Except as otherwise specified herein or in an Order Form,(i) fees are based on Services and Content subscriptions purchased and not actual usage, and (ii) payment obligations are non-cancellable and fees paid are non-refundable.

If You add additional user(s), they will be subject to the same additional subscription as you are. Subscriptions for all of your user(s) will be lumped as one transaction and charged in the same credit card last used by You.

6.2. Invoicing and Payment. You will provide Us with valid and updated credit card information, or with a valid purchase order or alternative document reasonably acceptable to Us. If You provide credit card information to Us, You authorize Us to charge such credit card for all Purchased Services listed in the Order Form for the initial subscription term and any renewal subscription term(s) as set forth in Section 11.2 (Term of Purchased Subscriptions). Such charges shall be made in advance, either monthly or in accordance with any different billing frequency stated in the applicable Order Form. If the Order Form specifies that payment will be by a method other than a credit card, We will invoice You in advance and otherwise in accordance with the relevant Order Form. Unless otherwise stated in the Order Form, invoiced charges are due immediately from the invoice date. You are responsible for providing complete and accurate billing and contact information to Us and notify Us of any changes to such information.

6.3. Overdue Charges. If any invoiced amount is not received by Us by the due date, then without limiting Our rights or remedies, (a) those charges may accrue late interest at the rate of 7 percentage points above the reference rate of interest by the European Central Bank of the outstanding balance per year, or the maximum rate permitted by law, whichever is lower, and/or (b) We may condition future subscription renewals and Order Forms on payment terms shorter than those specified in Section 6.2 (Invoicing and Payment).

6.4. Suspension of Service and acceleration of payments. If any amount owing by You under this or any other agreement for Our services is due, You have authorized Us to charge to Your credit card. We may, without limiting Our other rights and remedies, accelerate Your unpaid fee obligations under such agreements so that all such obligations become immediately due and payable, and suspend Our services to You until such amounts are paid in full.

6.5. Payment Disputes. We will not exercise Our rights under Section 6.3 (Overdue Charges) or 6.4 (Suspension of Service and acceleration of payments) above if You are disputing the applicable charges reasonably and in good faith and are cooperating diligently to resolve the dispute.

6.6. Taxes. Our fees for organizations, companies and other similar legal entities do not include any taxes, levies, duties or similar governmental assessments of any nature, including, for example, value-added, sales, use or withholding taxes, assessable by any jurisdiction whatsoever (collectively§ “Taxes”). You are responsible for paying all Taxes associated with Your purchases hereunder. If We have the legal obligation to pay or collect Taxes for which You are responsible under this Section 6.6, We will invoice You and You will pay that amount unless You provide Us with a valid tax exemption certificate authorized by the appropriate taxing authority. For clarity, We are solely responsible for taxes assessable against Us based on Our income, property and employees.

6.7. Future Functionality. You agree that Your purchases are not contingent on the delivery of any future functionality or features, or dependent on any oral or written public comments made by Us regarding future functionality or features.

6.8. Refund Policy. There is NO REFUND. DiscoverIT does not offer any refunds on its products and/or subscriptions.

7. PROPRIETARY RIGHTS AND LICENSES

7.1. Reservation of Rights. Subject to the limited rights expressly granted hereunder, We and Our licensors and Content Providers reserve all of Our/their right, title and interest in and to the Services and Content, including all of Our/their related intellectual property rights. No rights are granted to You hereunder other than as expressly set forth herein.

7.2. Access to and Use of Content. You have the right to access and use applicable Content subject to the terms of applicable Order Forms, this Agreement and the Documentation.

7.3. License to Host Your Data and Applications. You grant Us, Our Affiliates and applicable contractors a worldwide, limited-term license to host, copy, transmit and display Your Data, and any Other Applications and program code created by or for You using a Service or for use by You with the Services, as reasonably necessary for Us to provide the Services in accordance with this Agreement. Subject to the limited rights granted herein, We acquire no right, title or interest from You or Your licensors under this Agreement in or to any of Your Data, Other Application or such program code.

7.4. License to Use Feedback. You grant to Us and Our Affiliates a worldwide, perpetual, irrevocable, royalty-free license to use and incorporate into Our and/or Our Affiliates’ services any suggestion, enhancement request, recommendation, correction or other feedback provided by You or Users relating to the operation of Our or Our Affiliates’ services.

8. CONFIDENTIALITY

8.1. Definition of Confidential Information. “Confidential Information” means all information disclosed by a party (“Disclosing Party”) to the other party (“Receiving Party”), whether orally or in writing, that is designated as confidential or that reasonably should be understood to be confidential given the nature of the information and the circumstances of disclosure. Your Confidential Information includes Your Data; Our Confidential Information includes the Services and Content; and Confidential Information of each party includes the terms and conditions of this Agreement and all Order Forms (including pricing), as well as business and marketing plans, technology and technical information, product plans and designs, and business processes disclosed by such party. However, Confidential Information does not include any information that (i) is or becomes generally known to the public without breach of any obligation owed to the Disclosing Party, (ii) was known to the Receiving Party prior to its disclosure by the Disclosing Party without breach of any obligation owed to the Disclosing Party, (iii) is received from a third party without breach of any obligation owed to the Disclosing Party, or (iv) was independently developed by the Receiving Party.

8.2. The Receiving Party will use the same degree of care that it uses to protect the confidentiality of its own confidential information of like kind (but not less than reasonable care) to (i) not use any Confidential Information of the Disclosing Party for any purpose outside the scope of this Agreement and (ii) except as otherwise authorized by the Disclosing Party in writing, limit access to Confidential Information of the Disclosing Party to those of its and its Affiliates’ employees and contractors who need that access for purposes consistent with this Agreement. Neither party will disclose the terms of this Agreement or any Order Form to any third party other than its Affiliates, legal counsel and accountants without the other party’s prior written consent, provided that a party that makes any such disclosure to its Affiliate, legal counsel or accountants will remain responsible for such Affiliate’s, legal counsel’s or accountant’s compliance with this “Confidentiality” section. Notwithstanding the foregoing, We may disclose the terms of this Agreement and any applicable Order Form to a subcontractor or Other Application Provider to the extent necessary to perform Our obligations to You under this Agreement, under terms of confidentiality materially as protective as set forth herein.

8.3. Compelled Disclosure. The Receiving Party may disclose Confidential Information of the Disclosing Party to the extent compelled by law to do so, provided the Receiving Party gives the Disclosing Party prior notice of the compelled disclosure (to the extent legally permitted) and reasonable assistance, at the Disclosing Party’s cost, if the Disclosing Party wishes to contest the disclosure. If the Receiving Party is compelled by law to disclose the Disclosing Party’s Confidential Information as part of a civil proceeding to which the Disclosing Party is a party, and the Disclosing Party is not contesting the disclosure, the Disclosing Party will reimburse the Receiving Party for its reasonable cost of compiling and providing secure access to that Confidential Information.

9. REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND DISCLAIMERS

9.1. Representations. Each party represents that it has validly entered into this Agreement and has the legal power to do so.

9.2. Our Warranties. We warrant that during an applicable subscription term (a) this Agreement, the Order Forms and the Documentation will accurately describe the applicable administrative, physical, and technical safeguards for protection of the security, confidentiality and integrity of Your Data, (b) We will not materially decrease the overall security of the Services, (c) the Services will perform materially in accordance with the applicable Documentation, and (d) subject to the “Integration with Other Applications” section above, We will not materially decrease the overall functionality of the Services. For any breach of a warranty above, Your exclusive remedies are those described in the “Termination” and “Refund or Payment upon Termination” sections below.

9.3. Disclaimers. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF OUR SERVICES OR CONTENT PROVIDED (THE “SERVICE”) IS AT YOUR OWN RISK. SERVICES AND CONTENT ARE PROVIDED TO YOU “AS IS”, AND WE EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER IMPLIED OR EXPRESS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTY, EITHER IMPLIED OR EXPRESS, THAT ANY PART OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, ERROR-FREE, VIRUS-FREE, TIMELY, SECURE, ACCURATE, RELIABLE, OR OF ANY QUALITY, NOR IS IT WARRANTED EITHER IMPLICITLY OR EXPRESSLY THAT ANY CONTENT IS SAFE IN ANY MANNER. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT OUR PROFESSIONAL ADVICE OF ANY KIND AND THAT ANY ADVICE OR ANY OTHER INFORMATION OBTAINED VIA OUR SERVICES MAY BE USED SOLELY AT YOUR OWN RISK, AND THAT WE WILL NOT BE HELD LIABLE IN ANY WAY. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, NEITHER PARTY MAKES ANY WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, AND EACH PARTY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. CONTENT AND BETA SERVICES ARE PROVIDED “AS IS,” EXCLUSIVE OF ANY WARRANTY WHATSOEVER. EACH PARTY DISCLAIMS ALL LIABILITY AND INDEMNIFICATION OBLIGATIONS FOR ANY HARM OR DAMAGES CAUSED BY ANY THIRD-PARTY HOSTING PROVIDERS.

Some jurisdictions may not allow disclaimers of implied warranties, and certain statements in the above disclaimer may not apply to You as regards implied warranties; the other terms and conditions remain enforceable notwithstanding.

10. LIMITATION OF LIABILITY

10.1. Limitation of Liability. IN NO EVENT SHALL THE AGGREGATE LIABILITY OF EACH PARTY TOGETHER WITH ALL OF ITS AFFILIATES ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID BY YOU AND YOUR AFFILIATES HEREUNDER FOR THE SERVICES GIVING RISE TO THE LIABILITY IN THE TWELVE MONTHS PRECEDING THE FIRST INCIDENT OUT OF WHICH THE LIABILITY AROSE. THE FOREGOING LIMITATION WILL APPLY WHETHER AN ACTION IS IN CONTRACT OR TORT AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, BUT WILL NOT LIMIT YOUR AND YOUR AFFILIATES’ PAYMENT OBLIGATIONS UNDER THE “FEES AND PAYMENT” SECTION ABOVE.

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT WE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES; THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), RESULTING FROM (I) THE USE OF SERVICES OR THE INABILITY TO USE SERVICES, (II) THE COST OF OBTAINING SUBSTITUTE GOODS AND/OR SERVICES RESULTING FROM ANY TRANSACTION ENTERED INTO ON THROUGH SERVICES, (III) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR DATA TRANSMISSIONS, (IV) STATEMENTS BY ANY THIRD PARTY OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY USING SERVICES, OR (V) ANY OTHER MATTER RELATING TO SERVICES.

In some jurisdictions, it is not permitted to limit liability and, therefore, such limitations may not apply to You.

10.2. Exclusion of Consequential and Related Damages. IN NO EVENT WILL EITHER PARTY OR ITS AFFILIATES HAVE ANY LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT FOR ANY LOST PROFITS, REVENUES, GOODWILL, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, COVER, BUSINESS INTERRUPTION OR PUNITIVE DAMAGES, WHETHER AN ACTION IS IN CONTRACT OR TORT AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, EVEN IF A PARTY OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR IF A PARTY’S OR ITS AFFILIATES’ REMEDY OTHERWISE FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. THE FOREGOING DISCLAIMER WILL NOT APPLY TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW.

11. TERM AND TERMINATION

11.1 Term of Agreement. This Agreement commences on the date You first accept it and continues until all subscriptions hereunder have expired or have been terminated.

11.2. Term of Purchased Subscriptions. Term of Subscriptions. The term of each subscription shall be as specified in the applicable Order Form. Except as otherwise specified in an Order Form, subscriptions will automatically renew for additional periods equal to the expiring subscription term.

11.3. Termination. You may terminate the Agreement by notifying Us in writing of the cancellation of service subscription. A party may terminate this Agreement for cause (i) upon 30 days written notice to the other party of a material breach if such breach remains uncured at the expiration of such period, or (ii) if the other party becomes the subject of a petition in bankruptcy or any other proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation or assignment for the benefit of creditors.

11.4. Refund or Payment upon Termination. If this Agreement is terminated by You in accordance with Section 11.3 (Termination), We will NOT REFUND You any prepaid fees covering the remainder of the term of all Order Forms after the effective date of termination. If this Agreement is terminated by Us in accordance with Section 11.3, You will pay any unpaid fees covering the remainder of the term of all Order Forms. In no event will termination relieve You of Your obligation to pay any fees payable to Us for the period prior to the effective date of termination.

11.5. Your Data Portability and Deletion. At the end of your subscription period, We will have no obligation to maintain or provide any of Your Data, and as provided in the Documentation will thereafter delete or destroy all copies of Your Data in Our systems or otherwise in Our possession or control, unless legally prohibited.

11.6. Surviving Provisions. The sections titled “Fees and Payment,” “Proprietary Rights and Licenses,” “Confidentiality,” “Disclaimers,” “Limitation of Liability,” “Refund or Payment upon Termination,” “Your Data Portability and Deletion,” “Removal of Content and Other Applications,” “Surviving Provisions” and “General Provisions” will survive any termination or expiration of this Agreement.

12. WHO YOU ARE CONTRACTING WITH, NOTICES, GOVERNING LAW AND JURISDICTION

12.1.General. You are contracting with DiscoverIT, Ilmarinkatu 43 A 10, 33500, Tampere, Finland. The Agreement is governed by laws of Finland and Pirkanmaa district court.

12.2. Manner of Giving Notice. Except as otherwise specified in this Agreement, all notices related to this Agreement will be in writing and will be effective upon (a) personal delivery, (b) the second business day after mailing, or (c), except for notices of termination by cause or an indemnifiable claim (“Legal Notices”), which shall clearly be identifiable as Legal Notices, the day of sending by email. Billing-related notices to You will be addressed to the relevant billing contact designated by You. All other notices to You will be addressed to the relevant Services system administrator designated by You.

12.3. Agreement to Governing Law and Jurisdiction. Each party agrees to the applicable governing law above without regard to choice or conflicts of law rules, and to the exclusive jurisdiction of the applicable courts above.

12.4. No Agency. For the avoidance of doubt, We are entering into this Agreement as principal and not as agent for any other company. Subject to any permitted Assignment under Section 13.3, the obligations owed by Us under this Agreement shall be owed to You solely by Us and the obligations owed by You under this Agreement shall be owed solely to Us.

13. GENERAL PROVISIONS

13.1. Export Compliance. The Services, Content, other technology We make available, and derivatives thereof may be subject to export laws and regulations of Finland.

13.2. Entire Agreement and Order of Precedence. This Agreement is the entire agreement between You and Us regarding Your use of Services and Content and supersedes all prior and contemporaneous agreements, proposals or representations, written or oral, concerning its subject matter. Except as otherwise provided herein, no modification, amendment, or waiver of any provision of this Agreement will be effective unless in writing and signed by the party against whom the modification, amendment or waiver is to be asserted. The parties agree that any term or condition stated in Your purchase order or in any other of Your order documentation (excluding Order Forms) is void. In the event of any conflict or inconsistency among the following documents, the order of precedence shall be: (1) the applicable Order Form, (2) this Agreement, and (3) the Documentation.

13.3. Assignment. Neither party may assign any of its rights or obligations hereunder, whether by operation of law or otherwise, without the other party’s prior written consent (not to be unreasonably withheld); provided, however, either party may assign this Agreement in its entirety (together with all Order Forms), without the other party’s consent to its Affiliate or in connection with a merger, acquisition, corporate reorganization, or sale of all or substantially all of its assets. Notwithstanding the foregoing, if a party is acquired by, sells substantially all of its assets to, or undergoes a change of control in favor of, a direct competitor of the other party, then such other party may terminate this Agreement upon written notice. In the event of such a termination, We will NOT REFUND to You any prepaid fees allocable to the remainder of the term of all subscriptions for the period after the effective date of such termination. Subject to the foregoing, this Agreement will bind and inure to the benefit of the parties, their respective successors and permitted assigns.

13.4. Relationship of the Parties. The parties are independent contractors. This Agreement does not create a partnership, franchise, joint venture, agency, fiduciary or employment relationship between the parties.

13.5. Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries under this Agreement.

13.6. Waiver. No failure or delay by either party in exercising any right under this Agreement will constitute a waiver of that right.

13.7. Severability. If any provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law, the provision will be deemed null and void, and the remaining provisions of this Agreement will remain in effect.

13.8. Miscellaneous. (i) In the event that any provision of these terms of use is deemed to conflict with legislation by a court with jurisdiction over the parties, the said provision will be interpreted to reflect the original intentions of the parties in accordance with applicable law, and the remainder of these terms of use will remain valid and applicable; (ii) The failure of either party to assert any right under these Terms of use will not be considered to be a waiver of that party’s right, and the said right will remain in full force and effect; (iii) You agree that any claim or cause in respect of our services must be filed within three months after such claim or cause arose, or the said claim or cause will be forever barred, without regard to any contrary legislation.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline