abstract earth kapea punertava

Discoverit.fi LinkedIn

Seuraamalla Discoverit.fi LinkedIn-yrityssivua saat uutisissa julkaistavia erityisetuja.

DiscoverIT

Käyttöehdot - palvelusopimukset

KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYNTÄ: TÄMÄ SOPIMUS KOSKEE PALVELUIDEMME KÄYTTÖÄ.

Jos rekisteröidyt ilmaiseen palveluun, koskevat tämän sopimuksen asianomaiset säännökset myös kyseistä palvelua.

HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN JOKO KLIKKAAMALLA ASIANOMAISTA KOHTAA TAI TILAAMALLA PALVELUN ERILLISELLÄ LOMAKKEELLA SITOUDUT NOUDATTAMAAN PALVELUIDEMME KÄYTTÖEHTOJA, JOITA SAATETAAN AJOITTAIN MUUTTAA. JOS TEET SOPIMUKSEN YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA, ILMOITAT OMAAVASI TARVITTAVAT VALTUUDET TÄMÄN SOPIMUKSEN TEKEMISEEN KYSEISEN TOIMIJAN JA SEN SIDOSYHTIÖIDEN PUOLESTA. TÄLLÖIN 'SINÄ' TARKOITTAA KYSEISTÄ TOIMIJAA JA SEN SIDOSYHTIÖITÄ. JOS SINULLA EI OLE KYSEISTÄ VALTUUTUSTA TAI JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ET VOI TEHDÄ SOPIMUSTA TAI KÄYTTÄÄ SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVIA PALVELUJA.

Tätä sopimusta päivitettiin viimeksi 25.1.2023 ja se on voimassa hyväksymispäivästä eteenpäin.

Sisällysluettelo

 1. Määritelmät
 2. Ilmainen palvelu
 3. Velvollisuutemme
 4. Palveluiden ja sisällön käyttö
 5. Muut palveluntarjoajat
 6. Maksut
 7. Oikeudet
 8. Salassapito
 9. Valtuudet, takuut ja vastuuvapauslausekkeet
 10. Vastuunrajoitus
 11. Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen
 12. Sopimustahot, ilmoitukset, sovellettava laki ja toimivalta
 13. Yleiset säännökset

1. MÄÄRITELMÄT

”Beetapalvelut” tarkoittavat DiscoverIT:n palveluita tai sovelluksia, jotka voivat olla asiakkaan kokeiltavana ilman lisämaksua. Palvelut ja sovellukset on tällöin selvästi merkitty beetaksi, pilotiksi, rajoitetuksi julkaisuksi, testiksi, arvioinniksi tai vastaavaksi kokonaisuudeksi.

”Dokumentaatio” tarkoittaa asianomaisten palvelujen dokumentaatiota sekä dokumentaation käyttöä koskevia ohjeistuksia, joita molempia päivitetään aika ajoin. Dokumentaatio on saatavilla DiscoverIT:n kotisivuilla tai käytettävässä palvelussa.

”Haittakoodi” tarkoittaa koodia, tiedostoja, komentosarjoja, toimintoja tai ohjelmia, jotka on tarkoitettu aiheuttamaan vahinkoa; esimerkiksi viruksia ja troijalaisia.

”Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä, jonka olet valtuuttanut käyttämään ilmaisia tai tilattavia palveluita ja jolle olet suoraan tai meidän välityksellämme toimittanut käyttäjätunnuksen ja salasanan (todentamista käyttävien palveluiden tapauksessa). Käyttäjiä ovat esimerkiksi työntekijät, konsultit, urakoitsijat ja edustajat sekä kolmannet osapuolet, joiden kanssa teet liiketoimintaa.

"Me" tarkoittaa DiscoverIT:tä (kuvattu kappaleessa 13 - 'Sopimustahot, ilmoitukset, sovellettava laki ja tuomioistuin').

”Muut sovellukset” tarkoittavat sinun tai kolmannen osapuolen tarjoamaa online-, mobiili-, offline- tai muuta sovellusta, joka toimii yhdessä sopimuksen kohteena olevaan palvelun tai palveluiden kanssa. Näihin kuuluvat esimerkiksi sinun kehittämät tai sinulle kehitetyt sovellukset.

”Palvelut” tarkoittavat sekä ilmaisia että tilattavia verkossa käytettäviä tuotteita ja palveluita mukaan lukien mahdolliset niihin liittyvät DiscoverIT:n offline- tai mobiilikomponentit dokumentaation mukaisesti. Palveluihin eivät kuulu 'Sisältö'- tai 'Muut sovellukset'-kohtien sisältämät asiat.

”Sidosyhtiö” tarkoittaa mitä tahansa yksikköä, joka suoraan tai välillisesti valvoo sopimusosapuolta tai joka on valvottavana sopimusosapuolen toimesta tai yhdessä sen kanssa. Valvonta tarkoittaa yli 50%:n suoraa tai välillistä omistusta tai määräysvaltaa.

”Sinä” tarkoittaa sinua henkilönä, yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta hyväksyt tämän sopimuksen, sekä mahdollisia kyseisten tahojen sidosyhtiöitä.

”Sisältö" tarkoittaa tietoja, jotka DiscoverIT hankkii yleisesti saatavilla olevista lähteistä tai kolmannen osapuolen sisällöntuottajilta ja jotka ovat asiakkaan saatavilla palveluissa tai beetapalveluissa tilauksen mukaisesti.

"Sopimus" tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

”Tietosi” tarkoittavat asiakkaan toimittamia tai asiakkaalle toimitettuja palveluihin liittyviä sähköisiä tietoja, lukuunottamatta 'Sisältö'- ja 'Muut sovellukset' -kohdassa mainittuja asioita.

”Tilatut palvelut” tarkoittavat palveluita, jotka sinä tai sidosyhtiösi ovat tilanneet erotuksena ilmaisista palveluista.

”Tilauslomake” tarkoittaa tilausasiakirjaa tai online-tilausta, mukaan lukien mahdolliset lisäykset, joissa täsmennetään tarjottavat palvelut ja joka tehdään välillämme. Tehdessään tilauksen sidosyhtiö sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ikään kuin se olisi alkuperäinen osapuoli.

2. ILMAINEN PALVELU

ILMAISIA PALVELUJA TARJOTAAN ILMAN TAKUITA SIINÄ KUNNOSSA KUIN NE OVAT (”AS IS”). Pyydämme tutustumaan palveluiden dokumentaatioon ilmaisten ja maksullisten ominaisuuksien ja toimintojen osalta.

3. VELVOLLISUUTEMME

3.1. Ostettujen palvelujen tarjoaminen. (a) Tarjoamme palvelut ja niihin liittyvän sisällön tämän sopimuksen ja sovellettavien tilauslomakkeiden mukaisesti, (b) tarjoamme palveluille erikseen ostettavana lisäpalveluna niihin liittyvää tukea ja koulutusta, (c) käytämme kohtuullisia ponnisteluja tarjotaksemme online-palvelut dokumentaation mukaisesti lukuunottamatta seuraavia tilanteita: (i) suunnitellut seisokit (joista annamme etukäteen ilmoituksen) ja (ii) mahdolliset häiriöt, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, mukaan lukien esimerkiksi luonnonmullistus, valtiollinen toimi, tulva, tulipalo, maanjäristys, levottomuudet, terroriteko, lakko tai muu työnseisaus, internet-palveluntarjoajan aiheuttama vika tai viivästyminen, muiden sovellusten vajaa- tai virhetoiminta tai palvelunestohyökkäys, (d) tarjoamme sinulle tilausaikana tämän sopimuksen ja asiaankuuluvien tilauslomakkeiden mukaisen palvelun siinä kunnossa kuin se on (”as is”), jolloin palvelu ei riipu tulevien toimintojen toimittamisesta tai suullisista tai kirjallisista toimintoja koskevista lausunnoistamme, e) pidätämme oikeuden muuttaa tai lopettaa palvelujen tarjoamisen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman vastuuta sinua kohtaan, (f) emme ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta, niiden poistamisesta tai tallentamatta jättämisestä, tietojen epätarkkuudesta tai virheellisestä toimittamisesta, (g) sallimme pääsyn enintään tilatulle käyttäjämäärälle, (h) sallimme käyttäjätilien lisäämisen aiempien käyttäjien hinnalla tilausjakson loppuajalle, (i) sovellamme kaikkia vanhoja käyttäjiä koskevia ehtoja uusille käyttäjille, (j) EMME ANNA HYVITYSTÄ peruuttaessasi palvelun, kts. kohta ”Hyvitykset”.

3.2. Tietojesi suojaaminen. Huolehdimme tarvittavista hallinnollisista, fyysisistä ja teknisistä toimenpiteistä tietojesi turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden suojelemiseksi. Näihin suojatoimenpiteisiin sisältyvät toimenpiteet, joilla estetään henkilöstöltämme tietoihisi pääsy sekä niiden käyttö, muuttaminen tai paljastaminen lukuunottamatta seuraavia tilanteita (a) tilattujen palveluiden toimittaminen ja palvelun tai teknisten ongelmien estäminen tai ratkaiseminen, b) lain määräämä tietojen pakollinen julkistaminen (kts. kohta 8.3) tai c) antamasi kirjallinen lupa tietojen käyttämiseen.

3.3. Henkilöstö. Olemme vastuussa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta henkilöstömme (mukaan lukien työntekijämme ja urakoitsijamme) osalta, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu.

3.4. Beetapalvelut. Voimme tarjota ajoittain maksuttomia beetapalveluita. Voit halutessasi kokeilla kyseisiä palveluita oman harkintasi mukaan. Beetapalvelut on tarkoitettu testausta ja arviointia eivätkä tuotantoa varten, niitä ei tueta ja niihin voidaan soveltaa lisäehtoja. Beetapalveluita ei pidetä tämän sopimuksen mukaisina palveluina, mutta kaikki rajoitukset ja ehdot koskien oikeuksien varaamista sekä palveluita, niiden sisältöä ja niihin liittyviä muita sovelluksia koskevat velvollisuutesi ovat voimassa myös beetapalveluiden käytön osalta. Voimme lopettaa beetapalveluiden tarjoamisen milloin tahansa oman harkintamme mukaan ja emme välttämättä koskaan tarjoa niitä yleisesti käytettäväksi. Emme ole vastuussa mistään vahingosta, joka aiheutuu beetapalvelusta tai sen käytöstä.

3.5. Henkilökohtaiset tiedot ja tietosuojakäytäntö. Meille antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Olet vastuussa käyttäjänimesi, salasanasi ja muiden arkaluonteisten tietojesi luottamuksellisuuden varmistamisesta sekä kaikista käyttäjätililläsi tapahtuvista toiminnoista ja suostut ilmoittamaan meille välittömästi tilisi luvattomasta käytöstä. Emme ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu sinulle tai kolmannelle osapuolelle käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä.

4. PALVELUIDEN JA SISÄLLÖN KÄYTTÖ

4.1. Tilaukset. Ellei sovellettavassa tilauslomakkeessa tai -asiakirjoissa toisin säädetä, (a) palvelut ja pääsy sisältöön tilataan erikseen, (b) tilausjaksoon voidaan liittää lisätilauksia samalla hinnalla voimassa olevien kyseistä palvelua koskevien tilausten kanssa, (c) lisätilausten voimassaolo päättyy samana päivänä voimassa olevien aiempien tilausten kanssa, (d) sinun on ehkä rekisteröidyttävä käyttäjätilille palveluiden käyttämiseksi, jolloin suostut antamaan oikeat tiedot niin pyydettäessä, ja (e) rekisteröityessäsi käyttäjätilille hyväksyt käyttöehtomme mukaan lukien tässä tehdyt ja julkaistut muutokset.

4.2. Käyttörajat. Palveluihin ja sisältöön sovelletaan käyttörajoja mukaan lukien tilauslomakkeissa ja dokumentaatiossa kuvatut käyttäjämäärät. Ellei toisin mainita, (a) tilauslomakkeessa oleva määrä viittaa käyttäjiin, eikä palvelua tai sisältöä saa käyttää useampi käyttäjä, (b) salasanaa ei saa jakaa muille henkilöille, ja c) käyttäjätunnus voidaan siirtää palvelun tai sisällön käytön lopettaneelta henkilöltä ainoastaan hänet korvaavalle henkilölle, paitsi jos tilauksen yhteydessä toisin mainitaan. Jos ylität sopimukseen perustuvan käyttörajan, voimme sopia käytön vähentämisestä sallitun rajan alle. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta et pysty tai halua noudattaa sopimuksessa kuvattua käyttörajaa, sitoudut tekemään tarvittavan lisätilauksen palvelun tai sisällön osalta heti niin pyytäessämme ja/tai maksamaan liikakäyttöä vastaavan korvauksen kohdan 6.2 (”Laskut ja maksaminen”) mukaisesti.

4.3. Velvollisuutesi. (a) olet vastuussa käyttäjien osalta tämän sopimuksen, dokumentaation sekä tilauksia koskevien ehtojen noudattamisesta, (b) vastaat tietojesi oikeellisuudesta, laadusta ja laillisuudesta sekä keinoista, joilla olet hankkinut tietosi, c) kaikki tiedot kuten tekstit, ohjelmistot, koodi, musiikki, ääni, valokuvat, grafiikka, videot tai muut materiaalit (”Sisältö”), jotka on asetettu saataville julkisesti tai yksityisesti, ovat täysin sisällön antaneen henkilön tai käyttäjätilin omaavan henkilön vastuulla, (d) käytät kaupallisesti kohtuullisia toimia estääksesi palveluiden ja sisällön luvattoman käytön ja ilmoitat meille viipymättä tällaisesta luvattomasta käytöstä, e) käytät palveluita ja sisältöä vain tämän sopimuksen, dokumentaation, tilauslomakkeiden ja sovellettavien lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti, ja (f) noudatat palveluihin tai sisältöön liittyvien muiden sovellusten käyttöohjeita.

Et (a) anna mitään palvelua tai sisältöä muiden käytettäväksi tai käytä niitä kenenkään muun kuin sinun tai käyttäjiesi eduksi, ellei tilaus- tai muussa dokumentaatiossa nimenomaisesti toisin mainita, (b) myy, jälleenmyy, lisensoi, levitä, tarjoa, vuokraa tai ulkoista mitään palvelua tai sisältöä, (c) käytä palvelua tai muuta sovellusta loukkaavien, herjaavien tai muutoin laittomien, vahingollisten tai yksityisyydensuojaa loukkaavien materiaalien tallentamiseen tai välittämiseen, (d) käytä palvelua tai muuta sovellusta haittakoodin tallentamiseen tai välittämiseen (e) vaikuta palvelun tai siihen liittyvien kolmansin osapuolten tietojen eheyteen tai suorituskykyyn, (f) yritä päästä luvattomasti palveluun tai sisältöön tai niihin liittyviin järjestelmiin tai verkkoihin, (g) salli suoraa tai epäsuoraa pääsyä palveluun tai sisältöön tai ylitä niihin liittyviä käyttörajojasi tai -valtuuksiasi tai käytä mitään immateriaalioikeuden suojaamaa omaisuuttamme palveluiden välityksellä ellei tämä sopimus, tilauslomake tai dokumentaatio erikseen niin salli, (h) kopioi palvelua tai mitään sen osaa, ominaisuutta, toimintoa tai käyttöliittymää, (i) kopioi sisältöä lukuunottamatta tapauksia, joissa tilauslomake tai dokumentaatio niin sallii, (j) peilaa palvelua tai sisältöä, ellei tilauslomake tai dokumentaatio anna siihen lupaa, (k) käytä mitään palvelua tai sisältöä kilpailevan tuotteen tai palvelun rakentamiseen tai suorituskyvyn vertailuun muiden tuotteiden tai palveluiden kanssa, tai (l) pura tai mallinna palvelua omaa kehitystyötä varten (tämä rajoitus on voimassa lain sallimissa rajoissa).

Et saa (a) tarjota mitään sisältöä tai käyttäytyä millään tavalla, joka voidaan tulkita lainvastaiseksi tai siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen johtavaksi, uhkaavaksi, haitalliseksi, väärinkäytöksi, ahdisteluksi, vaanimiseksi, rikkomukseksi, herjaukseksi, säädyttömyydeksi, loukkaukseksi, pornografiaksi tai tarjotun palvelun toimintaa häiritseväksi tai häiritä palvelua haittakoodilla, (b) esiintyä toisena henkilönä tai yhteisönä, (c) väärentää tai muutoin yrittää piilottaa tai esittää väärin antamaasi sisältöä, (d) tarjota sisältöä, joka voi johtaa meidät siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen tai jota voidaan pitää jonkin paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien - mutta ei rajoittuen - tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien tai kauppalakien, rikkomisena.

Palvelun käyttö, joka rikkoo tässä sopimuksessa, dokumentaatiossa tai tilauslomakkeissa mainittuja ehtoja tai jonka arvioimme uhkaavan palvelun turvallisuutta, eheyttä tai saatavuutta, voi johtaa palvelun välittömään keskeyttämiseen. Käytämme näissä tilanteissa kuitenkin kaupallisesti kohtuullisia toimia ilmoittaaksemme väärinkäytöstä ja tarjotaksemme mahdollisuuden rikkomuksen tai uhan korjaamiseen ennen palvelun keskeyttämistä.

4.4. Sähköpostimarkkinointi: et tarjoa palvelujemme välityksellä mitään sisältöä tai tietoa tavoilla, joihin liittyy roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidihuijauksiin verrattavissa olevia keinoja tai muuta luvatonta mainontaa tai kaupankäyntiä. Hyväksymällä nämä käyttöehdot annat meille oikeuden kieltää tällaiset markkinointitoimet.

4.5. Tietojen omistajuus: ellet nimenomaisesti toisin salli omistat luomasi tai tallentamasi tiedot. Emme muokkaa tai paljasta tietojasi paitsi pakottavissa tapauksissa kohdan 8.3 (”Pakollinen julkistaminen”) mukaisesti. Voit kuitenkin antaa meille luvan käyttää ja tallentaa tietojasi vain sen mukaan kuin on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi.

Huolehdimme asianmukaisista hallinnollisista, fyysisistä ja teknisistä toimenpiteistä tietojesi turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseksi.

Jos irtisanot sopimuksen, on vastuullasi siirtää tiedot ennen tilauksen päättymistä. Tiedot häviävät pysyvästi 30 päivän kuluttua viimeisestä maksusta. EMME MAKSA HYVITYKSIÄ TAI KORVAUKSIA peruutuksista, kts. Kohta 6.8 (”Hyvitykset”).

4.6. Ulkoisen rajapinnan palvelut. Jos käytät palvelua sähköisten viestien lähettämiseksi, sisällön luomiseksi ulkoisille sivuille tai sisällön ylläpitämiseksi ulkoisilla sivuilla, olet yksin vastuussa sovellettavan lain noudattamisesta evästeiden tai muiden seurantatekniikoiden osalta.

4.7. Sisällön ja muiden sovellusten poistaminen. Voimme ilmoittaa sinulle, jos joku lisenssinantajamme vaatii meitä poistamaan palvelun sisällön tai jos saamiemme tietojen mukaan palvelussa oleva sinua koskeva sisältö voi rikkoa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Tällaisessa tapauksessa poistat kyseisen sisällön välittömästi. Voimme ilmoittaa myös, jos palveluun liittyvät muut ylläpitämäsi sovellukset mahdollisesti häiritsevät ulkoisia palveluja tai rikkovat lakia tai kolmansien osapuolten oikeuksia. Tällaisessa tapauksessa poistat sovelluksen käytöstä välittömästi tai muokkaat sitä mahdollisen häiriön poistamiseksi. Jos et ryhdy tarvittaviin toimiin edellä esitetyn mukaisesti, voimme poistaa kyseisen sisällön, palvelun ja/tai muun sovelluksen käytöstä, kunnes mahdollinen häiriö on ratkaistu.

5. MUUT PALVELUNTARJOAJAT

5.1. Saatamme tarjota kolmansien osapuolten kanssa muita tuotteita tai palveluita kuten sovelluksia sekä käyttöönotto- ja konsultointipalveluita. Muiden palveluntarjoajien tuotteita, palveluita tai niiden käyttöön liittyviä tietoja koskevat asiat ovat täysin sinun ja kyseisen palveluntarjoajan välisiä. Emme takaa tai tue muiden palveluntarjoajien sovelluksia, tuotteita tai palveluita riippumatta siitä, olemmeko nimenneet ne "varmennetuiksi", ellei tilauslomakkeessa toisin mainita.

5.2. Kolmannen osapuolen palvelut: kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita (esim. Google, Facebook, Twitter-sovellukset ja muut) saatetaan tarjota käyttöönne käyttöönottoa, räätälöintiä tai muita palveluita varten. Kolmansien osapuolten tuotteiden tai palveluiden käyttö ja niihin liittyvä mahdollinen tietojenvaihto on täysin sinun ja kolmannen osapuolen välinen asia. Emme takaa tai tue kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluita riippumatta siitä, ovatko ne meidän tai sinun toimesta räätälöityjä tai käyttöönotettuja. Emme ole vastuussa tietojesi paljastamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta, mikäli ne johtuvat kolmannen osapuolen sovelluksesta. Jos kolmas osapuoli lakkaa antamasta sovellustaan käytettäväksi riittävällä palvelutasolla tai kohtuullisilla ehdoilla, voimme lopettaa tällaisten palveluiden tarjoamisen ilman sinulle tarjottavaa korvausta tai hyvitystä.

5.3. Muut sovellukset ja tiedot. Jos päätät käyttää muuta sovellusta palvelun kanssa, annat meille luvan sallia toisen sovelluksen ja sen tarjoajan käyttää tietoja, joita tarvitaan kyseisen muun sovelluksen käyttämiseen palvelun kanssa. Emme ole vastuussa tietojesi luovuttamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta, mikäli ne johtuvat tällaisen muun sovelluksen tai sen tarjoajan pääsystä tietoihisi.

5.4. Integrointi muihin sovelluksiin. Palvelut voivat sisältää ominaisuuksia, jotka on suunniteltu toimimaan muiden sovellusten kanssa. Jos haluat käyttää näitä ominaisuuksia, saatat joutua hankkimaan pääsyn muihin sovelluksiin niiden palveluntarjoajilta, ja saatat joutua antamaan meille pääsyn muiden sovellusten käyttäjätileihisi. Emme takaa tällaisten ominaisuuksien jatkuvaa saatavuutta ja voimme lopettaa niiden tarjoamisen ilman sinulle maksettavaa korvausta tai hyvitystä esimerkiksi tilanteissa, joissa toisen sovelluksen tarjoaja ei enää tarjoa riittävää käyttötukea.

6. MAKSUT

6.1. Maksut. Maksullisiin palveluluihimme tarvitaan erillinen tilaus. Tilaus uusitaan automaattisesti ja veloitetaan viimeksi käyttämältäsi luottokortilta. Sitoudut ilmoittamaan meille, jos haluat tilauksen uusimisen suoritettavan eri luottokortilta tai jos et halua uudistaa tilausta. Suoritettuja maksuja ei hyvitetä tilauksen lopettamisen johdosta. Pidätämme oikeuden muuttaa tilauksen maksua ja uusimista koskevia ehtoja. Maksat kaikki tilauslomakkeessa mainitut maksut. Ellei toisin mainita tässä tai tilauslomakkeella, (i) maksut perustuvat palveluista ja sisällöstä tehtyihin tilauksiin eikä todelliseen käyttöön, ja (ii) maksusitoumuksia ei voida peruuttaa tai suoritettuja maksuja palauttaa tai hyvittää.

Jos lisäät uusia käyttäjiä, heille asetetaan samat maksut kuin sinulla on kyseisessä palvelussa. Kaikkien käyttäjiesi tilausmaksut lasketaan yhteen ja veloitetaan yhdellä maksutapahtumalla luottokortilta, jota viimeksi käytit.

6.2. Laskut ja maksaminen. Annat meille voimassaolevat ja ajantasaiset luottokorttitiedot tai hyväksyttävän ostotilauksen tai vaihtoehtoisen asiakirjan. Valtuutat meidät veloittamaan annettua luottokorttia kaikista ostetuista palveluista, jotka on lueteltu tilauslomakkeessa alkuperäisen tilausjakson ja mahdollisten uusintatilausten osalta, kuten kohdassa 11.2 (”Tilausten kesto”) on esitetty. Tällaiset maksut on suoritettava etukäteen joko kuukausittain tai mahdollisen tilauslomakkeessa ilmoitetun eri laskutusjakson mukaisesti. Jos tilauslomakkeessa ilmoitetaan, että maksu suoritetaan muulla kuin luottokortilla, laskutamme sinua etukäteen tilauslomakkeessa ilmoitetulla tavalla. Ellei tilauslomakkeessa toisin mainita, maksut on suoritettava välittömästi laskun päivämäärällä. Olet vastuussa riittävien laskutus- ja yhteystietojen toimittamisesta ja tiedoissa tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta.

6.3. Viivästyneet maksut. Jos emme saa eräpäivään mennessä laskuttamaamme summaa, niin rajoittamatta muita oikeuksiamme tai korjaustoimenpiteitä, (a) suoritettavat maksut voivat kerätä maksamatta olevasta saldosta laskettua viivästyskorkoa, joka on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin viitekorko tai lain sallima enimmäismäärä sen mukaan, kumpi on alhaisempi, ja/tai (b) voimme asettaa tulevien tilausten laskutusjaksot kohdassa 6.2 (”Laskut ja maksaminen”) määriteltyjä aikoja lyhyemmiksi.

6.4. Palvelun keskeyttäminen ja nopeutettu perintä. Jos tämän tai muiden sopimusten nojalla maksettavaksi määrätty summa on erääntynyt, valtuutat meidät veloittamaan kyseisen summan luottokortiltasi. Voimme muita oikeuksiamme ja korjaustoimenpiteitä rajoittamatta määrätä kaikki tällaiset maksut välittömästi erääntyviksi ja keskeyttää sinulle tarjottavan palvelun, kunnes kyseiset maksut on suoritettu kokonaisuudessaan.

6.5. Maksukiistat. Emme käytä edellä kohdassa 6.3 (”Viivästyneet maksut”) tai 6.4 (”Palvelun keskeyttäminen ja nopeutettu perintä”) mainittuja oikeuksiamme, jos teet yhteistyötä riidan ratkaisemiseksi.

6.6. Verot. Yrityshinnastomme ei sisällä minkäänlaisia ​​veroja tai niihin verrattavia maksuja mukaan lukien arvonlisä-, käyttö- tai lähdeverot (jäljempänä ”verot”). Olet vastuussa kaikista ostoihisi liittyvistä veroista. Jos meillä on velvollisuus maksaa tai kerätä tämän kohdan 6.6 mukaisia vastuullasi olevia veroja, laskutamme sinulta kyseiset maksut, ellet anna meille voimassa olevaa verovapautustodistusta, jonka valtuutettu veroviranomainen on hyväksynyt. Selvyyden vuoksi olemme vastuussa ainoastaan omiin tuloihimme, omaisuuteemme ja työntekijöihimme liittyvistä veroista.

6.7. Tulevat palvelut. Hyväksyt maksusi olevan riippumattomia tulevista toiminnoista, ominaisuuksista tai palveluista tai näitä koskevista julkisista suullisista tai kirjallisista lausunnoistamme.

6.8. Hyvitykset. DiscoverIT EI TARJOA HYVITYSTÄ tuotteidensa ja/tai palveluidensa tilauksista.

7. OIKEUDET

7.1. Oikeuksien pidättäminen. Jollei tässä kohdassa nimenomaisesti annetuista rajoitetuista oikeuksista muuta johdu, me sekä mahdolliset lisenssinantajamme ja sisällöntuottajamme pidätämme kaikki meidän tai heidän palveluita ja sisältöä koskevat oikeudet, mukaan lukien kaikki meidän tai heidän immateriaalioikeudet. Sinulle ei myönnetä mitään oikeuksia muutoin kuin tässä kohdassa nimenomaisesti esitetyllä tavalla.

7.2. Sisältöön pääsy ja sen käyttö. Sinulla on oikeus päästä sisältöön ja käyttää sitä tilauslomakkeiden, tämän sopimuksen ja dokumentaation ehtojen mukaisesti.

7.3. Oikeus tietojen ja sovellusten hallinnointiin. Annat meille ja asianomaisille palveluntarjoajillemme maailmanlaajuisen, ajallisesti rajatun oikeuden hallinnoida, kopioida, lähettää ja näyttää tietojasi sekä muita sinulle luotuja tai sinun luomiasi käyttämääsi palveluun liittyviä sovelluksia ja ohjelmakoodeja voidaksemme tarjota palveluja tämän sopimuksen mukaisesti. Lukuunottamatta tässä kohdassa myönnettyjä rajoitettuja oikeuksia emme saa tämän sopimuksen nojalla mitään oikeuksia tai etuja sinulta tai lisenssinantajiltasi mihinkään tietoihisi, muihin sovelluksiisi tai ohjelmakoodeihisi.

7.4. Lupa palautteen hyödyntämiseen. Annat meille maailmanlaajuisen, pysyvän, peruuttamattoman ja maksuttoman oikeuden käyttää ja sisällyttää palveluihimme minkä tahansa ehdotuksen, parannuspyynnön, suosituksen, korjauksen tai muun palautteen, jonka sinä tai käyttäjänne annatte niiden toimintaan liittyen.

8. SALASSAPITO

8.1. Luottamuksellisten tietojen määritelmä. ”Luottamuksellisilla tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luovuttavan osapuolen (”luovuttaja”) toiselle osapuolelle (”vastaanottaja”) joko suullisesti tai kirjallisesti paljastettuja tietoja, jotka on nimetty luottamuksellisiksi tai joita on pidettävä luottamuksellisina, kun otetaan huomioon tietojen luonne ja julkistamisen olosuhteet. ”Tietosi” tarkoittavat sinuun liittyviä luottamuksellisia tietoja; ”Palvelut” ja ”Sisältö” taas ovat meihin liittyviä luottamuksellisia tietoja; kumpaankin osapuoleen liittyvät luottamukselliset tiedot sisältävät tämän sopimuksen ehdot, tilauslomakkeet (mukaan lukien hinnoittelu), liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat, teknologiset ja tekniset tiedot, tuotesuunnitelmat ja mallit sekä liiketoimintaprosessit, jotka osapuoli on ilmoittanut. Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan sisällä tietoja, jotka (i) ovat yleisesti tiedossa tai tulevat yleisesti tunnetuksi, (ii) olivat vastaanottajan tiedossa ennen niiden julkistamista, (iii) on vastaanotettu kolmannelta osapuolelta rikkomatta mitään velvoitteita luovuttajaa kohtaan tai jotka (iv) vastaanottaja on luonut itsenäisesti.

8.2. Vastaanottaja käyttää saamiensa tietojen osalta vähintään samaa huolellisuutta kuin omien luottamuksellisten tietojensa suojaamisessa ja (i) käyttää saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tämän sopimuksen puitteissa ja (ii) rajoittaa pääsyn luottamuksellisiin tietoihin ainoastaan niille omille ja sidosyhtiöidensä työntekijöille ja urakoitsijoille, jotka tarvitsevat tietoja tämän sopimuksen mukaisesti. Kumpikaan osapuoli ei luovuta tämän sopimuksen ehtoja tai tilauslomakkeita muille osapuolille kuin sidosyhtiöilleen, oikeudellisille neuvonantajilleen tai kirjanpitäjille ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, edellyttäen, että osapuoli, joka antaa tiedot sidosyhtiölleen, oikeudelliselle neuvonantajalleen tai kirjanpitäjälleen vastaa heidän toimivan tämän salassapitokohdan ehtojen mukaisesti. Edellä esitetystä huolimatta voimme luovuttaa tämän sopimuksen ja mahdollisesti sovellettavien lomakkeiden ehdot alihankkijalle tai muulle palveluntarjoajalle siinä määrin kuin se on välttämätöntä sopimusvelvollisuuksiemme täyttämiseksi, jolloin tämän sopimuksen salassapitokohdan ehdot sitovat heitä yhtä vahvasti kuin meitäkin.

8.3. Pakollinen julkistaminen. Vastaanottaja voi luovuttaa saamiaan luottamuksellisia tietoja siinä laajuudessa kuin laki vaatii edellyttäen, että vastaanottaja ilmoittaa (lain sallimalla tavalla) luovuttajalle tietojen edelleenluovutuksesta etukäteen ja tarjoaa tarkoituksenmukaista apua luovuttajan kustannuksella, jos luovuttaja haluaa kiistää tietojen julkistamisen. Jos vastaanottaja on lain mukaan velvollinen julkistamaan luovuttajan antamat luottamukselliset tiedot osana yksityisoikeudellista menettelyä, johon luovuttaja osallistuu, ja luovuttaja ei kiistä julkistamista, luovuttaja korvaa vastaanottajalle sen kohtuulliset kustannukset kyseisen luottamuksellisen tiedon keräämisestä ja turvallisen pääsyn tarjoamisesta tietoihin.

9. VALTUUDET, TAKUUT JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

9.1. Valtuudet. Kukin osapuoli ilmoittaa, että sillä on tämän sopimuksen tekemiseen ja ehtojen hyväksymiseen tarvittavat oikeudelliset valtuudet.

9.2. Takuut. Takaamme, että tilausjakson aikana (a) tämä sopimus, tilauslomakkeet ja dokumentaatio kuvaavat tarkasti sovellettavia hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä takeita tietojesi turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseksi, (b) emme vähennä olennaisesti palveluiden yleistä turvallisuutta, (c) palvelut toimivat olennaisesti niitä koskevan dokumentaation mukaisesti, ja (d) huomioiden mitä edellä ”Integrointi muihin sovelluksiin” -kohdassa on mainittu emme vähennä olennaisesti palvelujen yleistä toimivuutta. Edellä mainittujen takuiden rikkomisesta aiheutuvat mahdolliset enimmäiskorvaukset on kuvattu jäljempänä kohdissa "Sopimuksen päättyminen" ja "Hyvitykset".

9.3. Vastuuvapauslausekkeet. PALVELUIDEN JA NIIHIN LIITTYVÄN SISÄLLÖN (”PALVELU”) KÄYTTÄMINEN TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. PALVELU TARJOTAAN SIINÄ KUNNOSSA KUIN ON (”AS IS”) JA VAPAUTAMME ITSEMME KAIKISTA VASTUISTA JA TAKUISTA, SUORISTA JA EPÄSUORISTA. EMME TAKAA PALVELUN SOPIVUUTTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, LAKIEN TAI PATENTTIEN RIKKOMATTOMUUTTA. EMME TAKAA PALVELUN KESKEYTYMÄTTÖMYYTTÄ, VIRHEETTÖMYYTTÄ, VIRUKSETTOMUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, TURVALLISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI LAATUA, EIKÄ SISÄLLÖN TURVALLISUUTTA. KÄYTÄT MAHDOLLISIA NEUVOJAMME TAI PALVELUSTA SAATAVIA TIETOJA OMALLA RISKILLÄSI, EMMEKÄ OLE NIISTÄ MISSÄÄN VASTUUSSA.

ILMAN ERILLISTÄ MAININTAA KUMPIKAAN OSAPUOLI EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA, EPÄSUORAA TAI LAKISÄÄTEISTÄ, JA NIMENOMAISESTI SANOUTUU IRTI KAIKISTA TAKUISTA SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI, MUKAAN LUKIEN TAVARA- JA PALVELUTAKUUT, SOPIVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TAKUUT KOSKIEN LAKIEN JA PATENTTIEN RIKKOMATTOMUUTTA. SISÄLTÖ JA BETA-PALVELUT TARJOTAAN SIINÄ KUNNOSSA KUIN OVAT (“AS IS”) ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. KUMPIKIN OSAPUOLI SANOUTUU IRTI KAIKISTA MUIDEN PALVELUNTARJOAJIEN AIHEUTTAMISTA KORVAUS- TAI MUISTA VASTUISTA.

Jotkin tuomiovallat tai -istuimet eivät välttämättä salli epäsuorien takuiden epäämistä, ja tietyt lausumat edellä mainitussa vastuuvapauslausekkeessa eivät välttämättä koske sinua kyseisten takuiden osalta; muut ehdot ovat siitä huolimatta edelleen voimassa.

10. VASTUUNRAJOITUS

10.1. Vastuunrajoitus. KAIKISSA TAPAUKSISSA KUMMANKIN OSAPUOLEN TAI HEIDÄN SIDOSYHTIÖIDENSÄ TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT VASTUUT RAJOITTUVAT KORKEINTAAN ENSIMMÄISTÄ RIKKOMUSTA EDELTÄVÄN 12 KUUKAUDEN AJALTA MAKSETTUIHIN RIKKOMUKSEEN LIITTYVÄN PALVELUN KÄYTTÖMAKSUIHIN. EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS ON VOIMASSA SEKÄ SOPIMUSRIKKOMUKSEN ETTÄ VAHINGONTEON YHTEYDESSÄ. RAJOITUS EI KUITENKAAN KOSKE EDELLÄ ”MAKSUT”-KOHDASSA MAINITTUJA SINUA TAI SIDOSYHTIÖITÄSI KOSKEVIA VELVOITTEITA.

EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, OHEIS-, SEURANNAIS- TAI LAKISÄÄTEISISTÄ VAHINGOISTA; NÄIHIN SISÄLTYVÄT, MUTTA EIVÄT RAJOITU, TULOKSEN TAI LIIKEARVON MENETYKSESTÄ, KÄYTÖSTÄ JA TIEDOISTA SYNTYVÄT VAHINGOT SEKÄ AINEETTOMAT VAHINGOT (VAIKKA MEILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA JOHTUVAT (i) PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUJA, (II) VAIHTOEHTOISTEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN HANKINNASTA PALVELUIHIN LIITTYVIEN TOIMINTOJEN SEURAUKSENA, (III) LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ TIETOIHISI TAI TIETOJESI VÄLITYKSEEN, (IV) KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI TOIMENPITEISTÄ TAI (V) MUISTA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA.

Joissakin tuomiovalloissa tai -istuimissa vastuun rajoittaminen ei ole sallittua, joten tällaiset rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

10.2. Epäsuorien ja seurannaisvahinkojen poissulkeminen. MISSÄÄN TAPAUKSESSA KUMPIKAAN OSAPUOLI SIDOSYHTIÖINEEN EI OLE VASTUUSSA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSEEN TAI TULOKSEN TAI LIIKEARVON MENETYKSEEN LIITTYVISTÄ TAI MUISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, OHEIS-, SEURANNAIS- TAI LAKISÄÄTEISISTÄ VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO VAHINKO AIHEUTUNUT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA VAI VAHINGONTEOSTA, VAIKKA OSAPUOLELLE TAI HÄNEN SIDOSYHTIÖILLEEN OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI OSAPUOLEN TAI HÄNEN SIDOSYHTIÖIDENSÄ KORJAUSTOIMET OLISIVAT OLLEET RIITTÄMÄTTÖMIÄ. EDELLÄ OLEVA LAUSE ON VOIMASSA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

11. Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen

11.1. Voimassaolo. Tämä sopimus alkaa ensimmäisestä hyväksymispäivästä, ja jatkuu, kunnes kaikki sopimukseen liittyvät tilaukset ovat päättyneet tai ne on lopetettu.

11.2. Tilausten (maksulliset ja ilmaiset) voimassaolo. Tilausjakso on tilauslomakkeella tai muutoin tilauksen yhteydessä annetun tai hyväksytyn jakson mukainen. Jollei tilauksen yhteydessä toisin määrätä, tilaukset uusitaan automaattisesti päättyneen tilausjakson mittaisille lisäjaksoille.

11.3. Irtisanominen. Voit irtisanoa sopimuksen perumalla kirjallisesti palvelutilauksen. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen (i) 30 päivää etukäteen annettavalla kirjallisella ilmoituksella olennaisesta sopimusrikkomuksesta, jos tällainen rikkomus ei ole korjattu kyseisen ajanjakson päättyessä, tai ii) jos toinen osapuoli joutuu konkurssiin tai muuhun menettelyyn liittyen maksukyvyttömyyteen, saamisiin, selvitystilaan tai yritystoiminnan luovuttamiseen velkojien hyväksi.

11.4. Hyvitykset ja palautukset irtisanomisen yhteydessä. Jos päätät sopimuksen kohdan 11.3 (”Irtisanominen”) mukaisesti, emme hyvitä tai palauta mitään mahdollisia etukäteen tehtyjä sopimuksen päättymispäivän jälkeisiä tilausjaksoja koskevia maksuja. Jos päätämme sopimuksen kohdan 11.3 (”Irtisanominen”) mukaisesti sitoudut maksamaan kaikki tilaustesi maksamattomiin jaksoihin liittyvät palkkiot. Sopimuksen purkaminen ei missään tapauksessa vapauta sinua tästä maksuvelvollisuudesta.

11.5. Tietojesi siirto ja poistaminen. Tilauskauden päätyttyä meillä ei ole velvollisuutta ylläpitää tai siirtää mitään tietojasi, ja poistamme tai tuhoamme dokumentaation mukaisesti kaikki järjestelmissämme tai muutoin hallussamme tai hallinnassamme olevat tiedot, ellei laki nimenomaisesti sitä kiellä.

11.6. Voimaan jäävät säännökset. Kohdat ”Maksut”, ”Oikeudet”, ”Salassapito”, ”Vastuuvapauslausekkeet”, ”Vastuunrajoitus”, ” Hyvitykset ja palautukset irtisanomisen yhteydessä”, ”Tietojesi siirto ja poistaminen”, ”Sisällön ja muiden sovellusten poistaminen”, ”Voimaan jäävät säännökset” ja ”Yleiset säännökset” jäävät voimaan myös tämän sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

12. Sopimustahot, ilmoitukset, sovellettava laki ja toimivalta

12.1. Yleistä.Sopimustahona on DiscoverIT,Ilmarinkatu 43 A 10,33500,Tampere, Suomi. Sopimusta hallitsevat Suomen lait ja Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri.

12.2. Ilmoituksen antaminen. Ellei toisin määrätä tässä sopimuksessa, kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja tulevat voimaan (a) heti henkilökohtaisesti toimitettujen, (b) toisena työpäivänä ilmoituksen jälkeen postitse toimitettujen, tai (c) sähköpostin lähettämispäivänä sähköpostitse toimitettujen ilmoitusten osalta lukuunottamatta erityisistä syistä johtuvia irtisanomisiaja korvausvaatimuksia (”Lakisääteiset ilmoitukset”), jotka on selvästi ilmoitettava lakisääteisiksi ilmoituksiksi. Laskutukseen liittyvät ilmoitukset lähetetään ilmoittamaasi yhteysosoitteeseen. Kaikki muut ilmoitukset lähetetään ilmoittamallesi ylläpitäjälle tai pääkäyttäjälle.

12.3. Sopimus sovellettavasta laista ja toimivallasta. Kumpikin osapuoli hyväksyy edellä mainitun sovellettavan lainsäädännön ja toimivallan riippumatta sovellettavan lainsäädännön ristiriidoista tai lakipykälien valinnasta.

12.4. Ei edustuksia tai toimeksiantoja. Epäselvyyksien välttämiseksi solmimme tämän sopimuksen päämiehenä emmekä minkään muun yrityksen tai tahon edustajana. Ellei kohdassa 13.3 mainituista toimeksiannoista muuta johdu, ovat tämän sopimuksen mukaiset velvollisuudet yksinomaan sopimuksessa mainittujen osapuolten välisiä.

13. YLEISET SÄÄNNÖKSET

13.1. Vientisäännökset.Tarjoamaamme palvelua, sisältöä tai muuta teknologiaa sekä niiden johdannaisia voivat säädellä Suomen vientilait ja -säännökset.

13.2. Sitovuus ja soveltamisjärjestys. Tämä sopimus kuvaa kaikki osapuolten väliset oikeudet, velvoitteet ja vastuut koskien palvelujen ja sisällön käyttöä ja korvaa kaikki aikaisemmat ja samanaikaiset kirjalliset tai suulliset sopimukset, ehdotukset tai esitykset. Ellei toisin määrätä, mikään tämän sopimuksen ehtojen muutos tai niistä luopuminen ei tule voimaan, ellei siitä ole kirjallisesti osapuolten välillä sovittu. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että mikä tahansa ostotilauksessa tai muussa tilausasiakirjassa (pois lukien tilauslomakkeet) mainittu termi tai ehto on mitätön. Mahdollisten ristiriitaisuuksien tai epäjohdonmukaisuuksien osalta sovelletaan ensisijaisesti tilauslomakkeella annettuja tietoja tai ehtoja, toissijaisesti tätä sopimusta ja niiden jälkeen palvelu- tai sovellusdokumentaatiota.

13.3. Oikeuksien ja vastuiden luovutus. Kumpikaan osapuoli ei voi siirtää oikeuksiaan tai vastuitaan lakisääteisesti tai muulla tavalla ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta (jota ei pidä perusteettomasti evätä); edellyttäen kuitenkin, että kumpikin osapuoli voi siirtää tämän sopimuksen kokonaisuudessaan (siihen liittyvien kaikkien tilauslomakkeiden kanssa) ilman toisen osapuolen suostumusta sidosyhtiöönsä tai uuteen yhtiöön sulautumisen, hankinnan, yritysjärjestelyn tai kaikkien tai olennaisesti kaikkien osakkeiden myyntiin liittyvissä tilanteissa. Edellä esitetystä huolimatta, jos osapuoli myy olennaisesti kaikki omistuksensa toisen osapuolen suoran kilpailijan hyväksi tai joutuu kyseisen kilpailijan hallintaan tai valvontaan, voi toinen osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä EMME PALAUTA sinulle mitään mahdollisia palveluiden tilauksista suoritettuja irtisanomispäivän jälkeistä aikaa koskevia maksuja. Jollei edellä esitetystä muuta johdu, tämä sopimus sitoo osapuolia sekä niiden seuraajia ja hyväksyttyjä edustajia.

13.4. Osapuolten suhde. Osapuolet ovat itsenäisiä ja riippumattomia toimijoita. Tämä sopimus ei luo osapuolten välille kumppanuutta, franchising-, yhteisyritys-, edustus-, luottamus- tai työsuhdetta.

13.5. Muut edunsaajat. Tähän sopimukseen ei liity muita edunsaajia.

13.6. Vastuuvapaus. Kummankaan osapuolen kykenemättömyys minkään tämän sopimuksen mukaisen oikeuden toteuttamiseen tai kummastakaan osapuolesta aiheutuva viivästyminen oikeuden toteuttamiseen ei poista kyseistä oikeutta.

13.7. Erotettavuus. Jos toimivaltainen tuomioistuin on todennut jonkin tämän sopimuksen ehdon lain vastaiseksi, katsotaan ehto mitättömäksi. Jäljellä olevat tämän sopimuksen ehdot pysyvät edelleen voimassa.

13.8. Muut ehdot. (i) Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo näiden käyttöehtojen jonkun säännöksen olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, kyseisen säännöksen katsotaan heijastavan osapuolten alkuperäistä aikomusta sovellettavan lainsäädännön puitteissa ja muiden käyttöehtojen pysyvän edelleen voimassa; (ii) kummankaan osapuolen kyvyttömyyttä vahvistaa tai puolustaa mitään näihin käyttöehtoihin liittyvää oikeutta ei pidetä kyseisestä oikeudesta luopumisena ja mainittu oikeus pysyy edelleen täysimääräisesti voimassa; (iii) kaikki palveluitamme koskevat vaatimukset tai kanteet on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tällainen vaatimus tai kanne on syntynyt, tai mainittu väite tai kanne on ikuisesti pätemätön riippumatta mahdollisesti vastakkaisesta lainsäädännöstä.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline