PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Ensimmäinen Mars-lento lähestyy. Katsotaanpa, kuinka viimeinen vaihe voidaan suunnitella MonteCarloProject-ohjelmistolla.

Tehtävien suunniteltujen aloitusaikojen laskentaan voi asettaa erilaisia sääntöjä MonteCarloProjectin tehtävän muokkausnäytössä. Vaihtoehtoja on alla kuvattu tarkemmin.

  • Automatic: tehtävän suunniteltu aloitusaika asetetaan edeltävien tehtävien myöhäisimmän suunnitellun lopetusajan perusteella. Tätä kannattaa käyttää, kun edeltävät tehtävät täytyy ehdottomasti saada valmiiksi ennen tehtävän aloitusta eikä tehtävän aloitusajalle ole muita ehtoja. Toisin sanoen tehtävä voidaan aloittaa välittömästi edeltävien tehtävien valmistuttua.
  • Flexible: tehtävän suunniteltu aloitusaika ei voi olla edeltävien tehtävien myöhäisintä suunniteltua lopetusaikaa aiemmin. Tätä kannattaa käyttää, kun edeltävät tehtävät täytyy ehdottomasti saada valmiiksi ennen tehtävän aloitusta, mutta tehtävän aloitusaikaa voivat rajoittaa jotkut muut ehdot. Toisin sanoen aloitus voidaan asettaa myös johonkin myöhäisempään ajankohtaan.
  • Manual: tehtävän suunniteltu aloitusaika asetetaan käsin. Tätä kannattaa käyttää, kun tehtävän ei välttämättä tarvitse odottaa edeltävien tehtävien valmistumista. Toisin sanoen tehtävä voidaan asettaa alkamaan aiemminkin.

MonteCarloProjectin uusia ominaisuuksia ovat tehtävähierarkia ja siihen liittyvä parannettu Gantt-kaavio.

Korkean riskin projekteissa sekä yksittäisten tehtävien kestoja ja kustannuksia että tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia on vaikea arvioida. Riskien ja epävarmuuden vaikutusta projektin kokonaiskestoon ja -kustannuksiin voidaan simuloida Monte Carlo -menetelmällä.

MonteCarloProjectissa on nyt mukana tehtävien pelivarojen laskenta.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It