Muistuttavatko projektisi kuritonta koululaista?

Laurent Janssensin kirjoitus 'Recovering failing projects' valaisee asiaa.

Millä toimenpiteillä voidaan kriisien syntyminen tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa?

Kriisien tunnistaminen sekä niiden korjaus- ja torjuntatoimenpiteet ovat olleet aiempien kirjoitusteni aiheita. Merkittävin hyöty pitkällä tähtäimellä saavutetaan kuitenkin kriisien ennalta tapahtuvasta ehkäisystä. Jälleen asiaa voi tarkastella projektin suunnittelun, toteutuksen sekä koko projektitoiminnan näkökulmasta.

Mitä yleisiä ohjeita voisi antaa kriisiin ajautuneen projektin pelastamiselle ja minkälaisia asioita riskien tai kriisien torjuntasuunnitelman tulisi pitää sisällään?

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It