PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Kriisien tunnistaminen sekä niiden korjaus- ja torjuntatoimenpiteet ovat olleet aiempien kirjoitusteni aiheita. Merkittävin hyöty pitkällä tähtäimellä saavutetaan kuitenkin kriisien ennalta tapahtuvasta ehkäisystä. Jälleen asiaa voi tarkastella projektin suunnittelun, toteutuksen sekä koko projektitoiminnan näkökulmasta.

Millä toimenpiteillä voidaan kriisien syntyminen tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa?

Termillä ei varmaankaan ole suurta merkitystä. Kriisiin ajautunut projekti voitaisiin määritellä projektiksi, joka on ajautunut tavanomaisia ongelmatilanteita suurempiin vaikeuksiin, mutta joka on syystä tai toisesta saatava tehdyksi.

Mitä yleisiä ohjeita voisi antaa kriisiin ajautuneen projektin pelastamiselle ja minkälaisia asioita riskien tai kriisien torjuntasuunnitelman tulisi pitää sisällään?

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It