Projektipäällikkövalmennus

Luokkahuonekoulutus: 2 x 2 pv *

Webinaari: 2 x 3 tuntia *

* Jaksot voi suorittaa myös erikseen itsenäisinä kokonaisuuksina

Kenelle

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä ja projektisalkusta vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Valmennus on tarkoitettu aloitteleville tai jo kokemusta omaaville projektipäälliköille, jotka haluavat kehittää projektinjohtamistaitojaan. Ohjelma jakaantuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen painottuu projektin käynnistys- ja suunnitteluvaiheen periaatteisiin ja menetelmiin ja jälkimmäinen projektin ohjaukseen ja seurantaan. Jaksoihin voi osallistua myös erikseen. Koulutuksessa on hyvin valmennuksellinen ote ja ohjelmassa on paljon käytännön harjoituksia sekä ryhmätöitä, joilla opittuja taitoja syvennetään.

Ohjelma tarjoaa erinomaisen perustan projektipäälliköille omien taitojensa kehittämiseen sekä yksittäisten projektien että koko projektitoiminnan ohjauksen osalta. Valmennus auttaa myös ymmärtämään paremmin omien projektien erityispiirteitä ja niihin sopivia suunnittelu- ja ohjausmenetelmiä.

Työskentelytavat

Luennot sekä esimerkkiprojektehin liittyvät ryhmätyöt ja muut käytännön harjoitukset.

Esitietovaatimukset

Koulutus ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta, mutta projektinhallinnan perusteiden tunteminen helpottaa asioiden omaksumista. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

I jakso

 • projektitoiminnan ominaisuudet ja erityispiirteet
 • projektin tavoiteasetanta
 • projektin vaiheistus ja vaatimusmäärittely
 • organisaatiomallit ja projektin organisointi
 • osittaminen ja osittamisen työkalut
 • työmäärien ja tehtävien kestojen arviointi
 • aikataulutus ja toimintaverkot, kriittinen polku
 • resurssien kohdistaminen ja tasaus

II jakso

 • projektin ohjausmenetelmät ja raportointi
 • projektin muutoksenhallinta
 • projektin aikatauluseuranta
 • kustannuslaskenta ja tuloksen arvo (Earned Value) -menetelmä
 • laadun ja riskienhallinta
 • projektin päättäminen
 • yhteenveto ja kertaus

Ilmoittaudu

Kysy lisää

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It