Projektin riskienhallinta

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 tuntia

Kenelle

  • Projektipäälliköille
  • Osaprojektien vetäjille
  • Projektiryhmän jäsenille
  • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
  • Projektitoiminnan kehittämisestä ja projektisalkusta vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Koulutuksessa käydään läpi projektin riskienhallinnan periaatteita, menetelmiä ja työkaluja nojautuen IPMA:n (International Project Management Association) pätevyyslinjaukseen ja SFS-ISO 21500 'Ohjeita projektinhallinnasta' - sekä PMI:n (Project Management Institute) PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) -oppaisiin. Lisäksi käsitellään projektin mallinnusta riskijakauman pohjalta. Käytännön esimerkit tukevat oppimista.

Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät riskienhallinnan menetelmät sekä ymmärtää niiden sopivuuden erilaisiin projekteihin. Koulutuksesta saa hyvän perustan menetelmien edelleen kehittämiseksi sekä sovittamiseksi omaan projektityöskentelyyn.

Työskentelytavat

Luennot sekä esimerkkeihin liittyvät harjoitukset ja ryhmätyöt. MonteCarloProject-työkalua käytetään riskivaikutuksen arviointiin ja projektin mallinnukseen.

MARS1 kustannusjakauma

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

  • riskien tunnistaminen
  • riskien vaikutusarviointi
  • riskijakauma ja projektin mallinnus
  • riskien torjunta ja valvonta

Ilmoittaudu

Kysy lisää

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It