abstract earth kapea punertava

Discoverit.fi LinkedIn

Seuraamalla Discoverit.fi LinkedIn-yrityssivua saat uutisissa julkaistavia erityisetuja.

Sisältö

Itseopiskelupaketti antaa 3 kuukaudeksi pääsyn IPMA C- ja D-tason sertifikaatteihin valmentaviin opetusvideoihin, PDF-muotoisiin opetuskalvoihin kertauskysymyksillä vastauksineen sekä erillisiin kysymyksiin ja harjoitustehtäviin vastauksineen koskien projektinhallinnan eri osa-alueita, kuten riskien-, laadun-, aikataulujen ja kustannusten hallintaa mukaan lukien tuloksen arvo (Earned value) -menetelmä. Kattavalla opetuspaketilla voit valmistautua IPMA-sertifikaatin suorittamiseen sinulle sopivaan tahtiin. Halutessasi voit uusia tilausjakson.

Kohderyhmä

Projektipäälliköiden ja -koordinaattorien lisäksi ohjelmista ja projektisalkuista vastaavat henkilöt sekä projektiryhmän jäsenet.

Pääsy materiaaleihin

Tilauksen jälkeen 'Jäsensivut'-valikon alta löytyvästä 'IPMA-itseopiskelu'-kohdasta löytyvät seuraavat materiaalit: 

 • Koulutusvideot
 • Koulutuskalvot kertauskysymyksineen (PDF)
 • Kysymykset ja harjoitustehtävät vastauksineen (PDF)

Tilaa koulutusvideot ja -materiaalit

 

Kesto

Standardit, haasteet ja onnistumistekijät

 • projektinhallinnan standardit ja sertifikaatit
 • projektien haasteet
 • projektien onnistumistekijät

36 min

Projektijohtaminen

 • projektiliiketoiminta
 • projektisalkut ja ohjelmat
 • projektitoiminnan mittaaminen
22 min

Projektin suunnittelu

 • projektien johtamismallit
 • projektikuvaus
 • projektisuunnitelma

30 min

Projektin laajuuden hallinta

 • vaatimusten hallinta ja ideointi
 • projektin työn ositus (WBS) ja virstanpylväät

21 min

Resurssien hallinta ja projektiryhmän johtaminen

 • resurssien hankinta ja osallistaminen
 • projektiryhmän johtaminen ja kehittäminen
 • luova ongelmanratkaisu ja ristiriitojen käsittely
49 min

Projektin aikataulutus

 • tehtävien kestoarviot
 • tehtävien väliset riippuvuudet
 • kriittinen polku

22 min

Tehtäväverkon laskenta

 • tehtäväverkon kuvaaminen
 • tehtävien aikaiset ja myöhäiset aloitus- ja lopetusajat
 • ennakot ja viiveet
14 min

Projektin kustannusten hallinta

 • työmäärien ja kustannusten arviointi
 • kannattavuuslaskelmat
 • budjetointi

17 min

Tuloksen arvo -menetelmä

 • laskentaperiaatteet
 • mittarit
 • projektin kokonaiskustannusarvio
37 min

Projektin sidosryhmien hallinta

 • sidosryhmien tunnistaminen
 • sidosryhmien luokittelu
 • sidosryhmien odotusten hallinta
10 min

Projektiviestintä

 • viestintäsäännöt ja -taidot
 • projektin viestintäsuunnitelma
13 min

Projektin laadunhallinta

 • laadunvarmistus ja -valvonta
 • laatukustannukset
 • laatutyökalut

24 min

Projektin riskienhallinta

 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • riskivaikutusten arviointi
 • riskien torjunta ja mahdollisuuksien hyödyntäminen

24 min

Projektin ohjaus ja seuranta

 • vaihekatselmointi
 • edistymisen arviointi
 • muutoksenhallinta

18 min

Kestävä kehitys ja projektinhallinta

 • kestävän kehityksen periaatteet ja haasteet
 • ohjeistukset ja standardit
 • PRiSM ja P5-standardi
24 min

Projektin hankintojen hallinta

 • hankintojen suunnittelu
 • alihankkija- ja kumppaniverkoston luonti ja arviointi
 • sopimukset ja sopimusmallit
22 min

Projektin päättäminen

 • päättämistoimet
 • projektin dokumentaatio ja arviointi
 • tulosten käyttöönotto
 • parannusehdotusten toteutus
18 min
Yhteensä 6h41min
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline