Projektikriisit ja kriisiprojektit

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 tuntia

Ajautuvatko projektisi helposti tavallisesta ongelmanratkaisusta kriisitilanteisiin tai aloitetaanko organisaatiossasi liian riskialttiita projekteja? Miten kriisien vaikutukset rajataan? Ovatko korjaustoimenpiteet riittämättömiä? Oletko miettinyt, milloin poikkeavia ratkaisuja tarvitaan ja miten kriisejä ehkäistään ennakolta?

Projektikriiseihin ja kriisiprojekteihin keskittyvässä koulutuksessa perehdytään kriisien tunnistamiseen, niiden rajaamiseen, korjaaviin toimenpiteisiin sekä kriisien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi käsitellään riskivaikutusten arviointia ja projektin mallinnusta.

Asioita tarkastellaan esimerkkejä hyödyntäen sekä projektin suunnittelun, toteutuksen että lopettamisen näkökulmasta. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee kriisiytyneen projektin tunnusmerkit ja ymmärtää milloin projektihaasteet ovat muuttuneet kriisitilanteeksi sekä tietää, miten kriisien vaikutuksia rajataan ja minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat kriisien ratkaisussa tehokkaita. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella kustannustehokkaita kriisien ehkäisytoimia.

Kenelle

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille

Työskentelytavat

Luennot sekä esimerkkeihin liittyvät harjoitukset ja ryhmätyöt. Vaikutusarviointiin ja projektin mallinnukseen liittyvä MonteCarloProject-työkalu.

MARS1 kustannusjakauma

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

 • projektien suunnittelun ja ohjauksen tyypilliset haasteet
 • kriisiytymisen tunnusmerkit
 • revisiointi ja katselmointi kriisien tunnistamisessa
 • riskien vaikutusarviointi ja projektin mallinnus
 • kriisien rajaus ja ratkaisutoimenpiteiden suunnittelu
 • kriisien korjaustoimien toteutus
 • kriisien ennaltaehkäisy

Ilmoittaudu

Kysy lisää

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It