Projektin aikataulu- ja kustannusohjaus

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 tuntia

Kenelle

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Koulutuksessa perehdytään tarkemmin projektin aikataulu- ja kustannussuunnitteluun sekä niihin liittyviin ohjausmenetelmiin. Lisäksi käsitellään projektin mallinnusta tehtävien aikataulu- ja kustannusjakauman pohjalta. Harjoituksissa sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön projektiesimerkkeihin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee yleisimmät aiheeseen liittyvät menetelmät sekä ymmärtää, milloin ja minkälaisissa projekteissa niitä kannattaa hyödyntää. Järjestelmällinen aikataulu- ja kustannussuunnittelu sekä tarkka seuranta ovat projektin onnistuneen läpiviennin edellytyksiä.

Työskentelytavat

Luennot sekä menetelmiin ja esimerkkeihin liittyvät harjoitukset ja ryhmätyöt. Projektin mallinnuksessa käytetään MonteCarloProject-työkalua.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

 • suunnittelutarkkuus ja tehtävien kestojen arviointi
 • tehtäväverkot ja kriittinen polku
 • Critical Chain -ohjaus
 • työmäärien ja kustannusten arviointi
 • kannattavuuslaskelmat
 • budjetointi ja projektin tilikartta
 • projektin mallinnus
 • aikataulu- ja kustannusennusteet

Ilmoittaudu

Kysy lisää

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It