abstract earth kapea punertava

Korkean riskin projekteissa sekä yksittäisten tehtävien kestoja ja kustannuksia että tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia on vaikea arvioida. Tarvitaan siis jonkinlaista mallinnusta.

Yksinkertaisimpia mallinnusmenetelmiä on ns. Monte Carlo -menetelmä, jossa tiettyä muuttujaa - kuten projektin kestoa tai kustannusta - simuloidaan tekemällä suuri määrä kokeita satunnaisesti valituilla arvoilla. Tulokset ovat riittävän tarkkoja, kun simulointikierrosten määrä on riittävän suuri. 

Suunnitteluvaiheessa projekti lasketaan lukuisia kertoja läpi. Kullakin laskentakierroksella jokaiselle yksittäiselle projektin tehtävälle lasketaan (eli arvotaan käyttäjän antamien parametrien mukaisesti) satunnainen kustannus ja kesto tehtävälle asetetun todennäköisyysjakauman perusteella.

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu sitä, miten eri kierroksilla lasketut satunnaiset kustannukset sijoittuvat minimi- (esimerkissä 100€) ja maksimiarvojen (esimerkissä 1200€) välille, kun tehtävän kustannus noudattaa ns. beta-PERT -jakaumaa. Satunnaisia kustannusarvoja on tyypillisesti tiheämmin käyttäjän antaman todennäköisimmän kustannuksen läheisyydessä. Sama logiikka pätee luonnollisesti tehtävän kestolle.

monte carlo simul beta

Kun kierroksia toistetaan riittävän monta kertaa, saadaan lopputuloksena koko projektin kokonaiskustannusta ja -aikataulua kuvaavat todennäköisyysjakaumat, jolloin tulokset voidaan esittää esim. alla kuvatulla tavalla. Pylväskaavio näyttää montako osumaa tietylle kokonaiskustannus- tai kokonaiskestovälille on tullut ja kertymäkäyrästä näkee todennäköisyyden, jolla projektin kokonaiskustannus tai -kesto pysyy tietyn arvon alla.

Alla oleva kuva havainnollistaa asiaa kokonaiskustannusten osalta.

kustannussimuloinnin tarkastelu

Monte Carlo -mallinnukseen on tarjolla ohjelmistollisia apuvälineitä, kuten MonteCarloProject, jossa perustoiminnot ovat käytettävissä ilmaiseksi ja jonka käyttöä on helppo laajentaa yllä kuvatun kaltaisilla simulointitoiminnoilla.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline