PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Projektin riskienhallinta: webinaari, 3 h

Kenelle

  • Projektipäälliköille
  • Riskienhallinnan ammattilaisille
  • Osaprojektien vetäjille
  • Projektiryhmän jäsenille
  • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
  • Projektitoiminnan kehittämisestä ja projektisalkusta vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Koulutuksessa käydään läpi projektin riskienhallinnan periaatteet, menetelmät ja työkalut noudattaen SFS-ISO 21500 'Ohjeita projektinhallinnasta' - sekä PMI:n PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) — Fifth Edition -oppaiden luomaa kehystä. Menetelmiä ja työkaluja sovelletaan lisäksi käytännön projektiesimerkkeihin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät riskienhallinnan menetelmät sekä ymmärtää niiden sopivuuden erilaisiin projekteihin. Koulutuksesta saa hyvän perustan menetelmien edelleen kehittämiseksi sekä sovittamiseksi omaan projektityöskentelyyn.

Työskentelytavat

Luennot sekä niihin liittyvät harjoitukset.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

Ilmoittautuminen