MonteCarloProjectin uuteen julkaisuun on tehty useita parannuksia.

  • Kotinäytössä, johon pääsee klikkaamalla vasemman yläkulman 'MonteCarloProject' -logoa, esitetään projektien lisäksi yrityksen resurssit sekä käyttäjän kalenterit
  • Projekti- ja tehtävänäytöissä esitetään suunnitellut ja todelliset kestot ja kustannukset sekä valmiusastetieto graafisesti. Toteuma- ja valmiusastetietojen asettaminen ja tarkasteleminen vaativat simulointitilauksen.
  • Laskentatila (päällä/pois) voidaan asettaa projektikohtaisesti. Laskennan ollessa päällä edeltäviä tehtäviä omaavien tehtävien suunnitellut ja toteutuneet aloitusajat lasketaan edeltävien tehtävien suunniteltujen ja todellisten lopetusaikojen perusteella. Kun laskenta käännetään pois, voidaan aloitusajat antaa käsin. Laskentatila asetetaan projektinäytössä.
  • Simulointitulosten osalta näytetään nyt myös Pearsonin korrelaatiokertoimet kustannusten ja kestojen osalta. Kerroin esittää, kuinka paljon projektin kokonaiskustannus tai -kesto riippuu kunkin tehtävän kustannuksesta tai kestosta. Lisäksi erillinen hajontakaavio näyttää kunkin simulointikierroksen tuloksen (kustannus ja kesto). Tuloksien esittämistä on kuvattu tarkemmin simulointinäytössä. Näiden tarkastelu vaatii simulointitilauksen.
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It