MonteCarloProjectin uusia ominaisuuksia ovat tehtävähierarkia ja siihen liittyvä parannettu Gantt-kaavio.

Tehtäville voi luoda hierarkian. Tasojen määrä hierarkiassa on rajoittamaton. Hierarkian luominen on kuvattu tarkemmin ohjeen tehtävänäyttö-kohdassa. Uusittu Gantt-kaavio, joka on osa projektinäyttöä, esittää kyseisen hierarkian tehtävien ajallisten riippuvuuksien lisäksi.

gantt

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It