Simuloinnissa käytettävät asetukset eli todennäköisyysjakaumat ja niitä kuvaavat parametrit määritetään MonteCarloProject-ohjelmistossa tehtävätasolla alla olevan englanninkielisen videon mukaisesti.

Simulointi ajetaan taustaprosessina, jonka aikana ohjelmistoa voi muuten käyttää. Alla oleva toinen englanninkielinen video havainnollistaa asiaa.

Simulointitulokset esitetään pylväskaavioilla eli histogrammeilla ja todennäköisyyttä kuvaavilla kertymäkäyrillä sekä projektin kustannusten että keston osalta. Seuraava englanninkielinen video kuvaa tulosten tarkastelua.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It