PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Yhtenäinen toimintatapa takaa sekä yksittäisen projektin että useammasta projektista muodostuvan ohjelman onnistuneen läpiviennin. Lisäksi projektisalkun johtaminen yksinkertaistuu ja projektien keskinäinen vertailu onnistuu paremmin. Samoin toimintatapaan liittyvät ongelmakohdat tunnistetaan helpommin, kun menettelyt ovat yhtenäisiä. Edellytykset toiminnan jatkokehitykseen ovat tällöin paremmat.

Projektien suunnittelua ja ohjausta voi merkittävästi parantaa erilaisilla tarkistuslistoilla, suunnitelma- ja seurantapohjilla sekä tarvittaessa projektinhallinnan ohjelmistoilla. Hyvinkin yksinkertaisilla työkaluilla saavutetaan tuntuvia etuja, mikäli käytettävät työkalut on sovitettu projektien johtamismalliin.

Toimintatapojen kehittämisessä sekä työkalujen arvioinnissa ja käyttöönotossa hyödynnetään Project Management Instituten PMBOK (Project Management Body of Knowledge) standardin perusteella laadittua tarkistuslistaa. Näin varmistetaan kaikkien projektinhallinnan keskeisten osa-alueiden kattava huomiointi toimenpiteiden suunnittelussa. Tällöin vältetään helpommin toiminnan kehittämistä estävät pullonkaulat.

Yhteydenotto