PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Ulkopuolinen asiantuntija laajentaa parhaimmillaan merkittävästi projektipäällikön näkökulmaa omien projektiensa johtamiseen ja sen ongelmakohtiin. Mahdollisimman puolueeton arviointi osaamisesta ja käytetyistä johtamismenetelmistä antaa apuja oman johtamistavan kehittämiseen. Lisäksi mentori pystyy tukemaan projektipäällikköä sekä auttamaan projektin solmukohtien selvittämisessä.

Mentorointi alkaa projektipäällikön tekemällä itsearvioinnilla omista johtamismenetelmistään sekä projektiensa toimintaedellytyksistä. Sitä täydennetään myöhemmässä vaiheessa mentorin itse tekemällä arviolla. Arviointi ja toiminnan kehittäminen pohjautuvat Project Management Instituten PMBOK (Project Management Body of Knowledge) -standardin perusteella laadittuun tarkistuslistaan. Palvelu auttaa myös tunnistamaan, mihin asioihin ja tekijöihin projektipäällikkö voi vaikuttaa ja mitkä taas ovat hänen vaikutusvaltansa ulkopuolella.

Yhteydenotto