PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Projektin riskienhallinta ja mallinnus

Projektien riskienhallinnan tulee olla jatkuvaa toimintaa, jossa läpiviennin edellytyksiä arvioidaan tavoitellun lopputuloksen sekä toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Kun menetelmät ja työkalut otetaan alusta alkaen osaksi projektin normaalia suunnittelua ja seurantaa, tulee niiden käytöstä tällöin luonteva osa projektin johtamista.

Kehittämisen yhteydessä hyödynnetään riskivaikutusten arviointiin ja projektin läpiviennin mallintamiseen kehitettyä MonteCarloProject-työkalua.

view cost simulation results

Yhteydenotto

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com