PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Projektien laadunvarmistuksen ja riskienhallinnan tulee olla jatkuvaa toimintaa, jossa läpiviennin edellytyksiä arvioidaan tavoitellun lopputuloksen sekä toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Kun menetelmät ja työkalut otetaan osaksi projektin normaalia suunnittelua ja seurantaa, harjaannutaan myös niiden soveltamisessa paremmiksi. Niiden käytöstä tulee tällöin luonteva osa projektin johtamista. Projektimaisessa toiminnassa on erityispiirteitä nimenomaan laatuun ja riskiin liittyvissä asioissa, joten kyseisten osa-alueiden hallinta on ensisijaisen tärkeää projektin onnistumisen varmistamiseksi.

Menetelmien sekä työkalujen arvioinnissa ja käyttöönotossa käytetään Project Management Instituten PMBOK (Project Management Body of Knowledge) -standardin perusteella laadittua tarkistuslistaa. Näin varmistetaan tarvittavien toimien huomiointi projektin jokaisessa vaiheessa.

Yhteydenotto