PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Kestävä kehitys ja projektinhallinta

Miten sisällyttää ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökulmat projektien tavoitteisiin ja vaatimusmäärittelyyn?

Kuinka projektien ja niistä syntyvien tuotteiden ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia voidaan arvioida?

Miten projektin lopputuloksen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioidaan määrittely- ja suunnitteluvaiheissa?

Mitä kestävän kehityksen näkökulman huomioivia malleja projektien läpivientiin on olemassa?

green leaf 25 perc

Parannuskohteiden tunnistamisen jälkeen rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa asteittain ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökulmat huomioivan projektien johtamismallin.

Ota yhteyttä neuvottelun sopimiseksi.

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com