PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökulmien on tulevaisuudessa oltava projektien luonnollinen osa.

  • Ottaako organisaatiosi käyttöön kolmoishyötyyn (triple bottom line) liittyvän laskennan?
  • Pohditko, miten sisällyttää ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökulmat projektien tavoitteisiin ja vaatimusmäärittelyyn?
  • Kuinka projektien ja niistä syntyvien tuotteiden ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia voidaan arvioida?
  • Entä yhteiskuntavastuuraportointi?

Tunnistamme yhdessä asiakkaan kanssa merkittävimmät parannuskohdat ja rakennamme asteittain ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökulmat huomioivan projektien johtamismallin.

Ota yhteyttä neuvottelun sopimiseksi.