Miten sisällyttää ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökulmat projektien tavoitteisiin ja vaatimusmäärittelyyn?

Kuinka projektien ja niistä syntyvien tuotteiden ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia voidaan arvioida?

Miten projektin lopputuloksen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioidaan määrittely- ja suunnitteluvaiheissa?

Mitä kestävän kehityksen näkökulman huomioivia malleja projektien läpivientiin on olemassa?

green leaf 25 perc

Parannuskohteiden tunnistamisen jälkeen rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa asteittain ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökulmat huomioivan projektien johtamismallin.

Ota yhteyttä neuvottelun sopimiseksi.