Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Rekisteröitymällä etuja

Sivuston jäsenille alennuksia, oppaita, työkaluja ja linkkejä.

Projektipäällikön oppaasta saat ilmaiseksi käyttöön projektin tarkistuslistat sekä kuvaus-, suunnitelma-, tilanne- ja loppuraporttipohjat.

projektipaallikon opasproject busters

Maksuton liittyminen, ei tilaus- tai muita velvoitteita.

Rekisteröidy

Projektin johtamis- tai hallintamallin on tuotava ajoissa esiin ongelmatilanteet sekä edistettävä niiden mahdollisimman nopeaa ratkaisua. Samoin projektin eri osapuolten mahdollisesti ristiriitaiset tavoitteet on selvennettävä ja yhdenmukaistettava.

Johtamismallin suunnittelussa ja rakentamisessa käytettäviä työkaluja

tarkistuslista

view cost simulation results

Erityisesti selvitetään projektiorganisaation kyky tunnistaa riittävän ajoissa projektien mahdolliset ongelmatilanteet. Johtamismallista tehdään mahdollisimman yksinkertainen käyttöönoton varmistamiseksi.

Yhteydenotto