PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Johtamismallien kehittäminen

Projektin johtamis- tai hallintamallin on tuotava ajoissa esiin ongelmatilanteet sekä edistettävä niiden mahdollisimman nopeaa ratkaisua. Samoin projektin eri osapuolten mahdollisesti ristiriitaiset tavoitteet on selvennettävä ja yhdenmukaistettava.

Johtamismallin suunnittelussa ja rakentamisessa käytettäviä työkaluja

tarkistuslista

view cost simulation results

Erityisesti selvitetään projektiorganisaation kyky tunnistaa riittävän ajoissa projektien mahdolliset ongelmatilanteet. Johtamismallista tehdään mahdollisimman yksinkertainen käyttöönoton varmistamiseksi.

Yhteydenotto

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com