Projektin johtamis- tai hallintamallin on tuotava ajoissa esiin ongelmatilanteet sekä edistettävä niiden mahdollisimman nopeaa ratkaisua. Samoin projektin eri osapuolten mahdollisesti ristiriitaiset tavoitteet on selvennettävä ja yhdenmukaistettava.

Johtamismallin suunnittelussa ja rakentamisessa käytettäviä työkaluja

tarkistuslista

view cost simulation results

Erityisesti selvitetään projektiorganisaation kyky tunnistaa riittävän ajoissa projektien mahdolliset ongelmatilanteet. Johtamismallista tehdään mahdollisimman yksinkertainen käyttöönoton varmistamiseksi.

Yhteydenotto