PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Projektit on mahdollista viedä onnistuneesti haluttuun lopputulokseen. Se edellyttää toimivia ja projektien läpivientiä tukevia johtamismenetelmiä. Niiden tulee tuoda ajoissa esiin projektien ongelmatilanteet sekä edistää ongelmien mahdollisimman nopeaa ratkaisua. Samoin projektin eri osapuolten mahdollisesti ristiriitaiset tavoitteet on selvennettävä ja yhdenmukaistettava sekä saatava projektiryhmä ja koko organisaatio ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtamismenetelmien nykytilanteen arviointiin ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun käytetään erikseen luotua tarkistuslistaa, joka pohjautuu Project Management Instituten PMBOK (Project Management Body of Knowledge) -standardiin. Erityisesti selvitetään projektiorganisaation kyky tunnistaa riittävän ajoissa projektien mahdolliset ongelmatilanteet. Kehittämissuositusten pohjalta laaditaan erillinen toimenpidesuunnitelma, jonka toteutusta voidaan myöhemmin seurata ja jota voidaan tarvittaessa korjata.

Yhteydenotto