PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Sertifiointivalmennus (IPMA / PMI)

Luokkahuonekoulutus: 2 pv

Webinaari: 3 h

Kenelle

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä ja projektisalkusta vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Koulutuksessa käydään läpi sertifiointivaatimukset valitun sertifikaatin (IPMA / PMI) osalta sekä esitetään keskeisimmät sertifioinnissa testattavat asiat. Käytännön harjoitukset sekä esimerkkitehtävät tukevat lisäksi kokeeseen valmistautumista.

Sertifikaatti on kansainvälisesti hyväksytty todistus henkilön osaamisesta. Myös projektitoimittajat ja projekteja tekevät yritykset saavat sen myötä osoituksen henkilöstönsä ammatillisesta pätevyydestä. Asiakkaat saavat takuun toimittajien projektituntemuksesta ja -osaamisesta. Tarpeelliset ohjeet, materiaalit sekä kokemus- ja esitietovaatimukset löytyvät sertifikaatin hallinnoinnista, käytännön järjestelyistä ja myöntämisestä vastaavilta tahoilta - IPMA:n sertifikaattien osalta Projektiyhdistyksen sivuilta osoitteesta www.pry.fi ja PMI:n sertifikaattien osalta osoitteesta www.pmi.org.

Työskentelytavat

Luennot, laskut, esimerkkitehtävät ja käytännön harjoitukset.

Esitietovaatimukset

Tarvittavat kokemusvaatimukset löytyvät sertifikaatteja hallinnoivilta organisaatioilta - IPMA:n sertifikaattien osalta Projektiyhdistyksen sivuilta osoitteesta www.pry.fi ja PMI:n sertifikaattien osalta osoitteesta www.pmi.org. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

 • sertifiointivaatimukset
 • projektitoiminnan ominaisuudet ja erityispiirteet
 • projektin tavoiteasetanta ja organisointi
 • projektin vaiheistus ja määrittely
 • osittaminen ja osittamisen työkalut
 • työmäärien ja tehtävien kestojen arviointi
 • aikataulutus ja toimintaverkot, kriittinen polku
 • resurssien kohdistaminen ja tasaus
 • kustannuslaskenta ja budjetointi
 • projektin ohjaus ja raportointi
 • tuloksen arvo (Earned Value) -menetelmä
 • laadun ja riskienhallinta
 • kertaus ja harjoituskysymykset

Koulutuskalenteri

Yhteydenotto

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com