PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Projektin riskienhallinta

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 h

Kenelle

  • Projektipäälliköille
  • Osaprojektien vetäjille
  • Projektiryhmän jäsenille
  • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
  • Projektitoiminnan kehittämisestä ja projektisalkusta vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Koulutuksessa käydään läpi projektin riskienhallinnan periaatteet, menetelmät ja työkalut soveltaen niitä käytännön projektiesimerkkeihin. Lisäksi käsitellään projektin mallinnusta riskijakauman pohjalta. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät riskienhallinnan menetelmät sekä ymmärtää niiden sopivuuden erilaisiin projekteihin. Koulutuksesta saa hyvän perustan menetelmien edelleen kehittämiseksi sekä sovittamiseksi omaan projektityöskentelyyn.

Työskentelytavat

Luennot sekä esimerkkeihin liittyvät harjoitukset ja ryhmätyöt. MonteCarloProject-työkalua käytetään riskivaikutuksen arviointiin ja projektin mallinnukseen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

  • riskien tunnistaminen
  • riskien vaikutusarviointi
  • riskijakauma ja projektin mallinnus
  • riskien torjunta ja valvonta

Koulutuskalenteri

Yhteydenotto

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com