PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Projektin aikataulu- ja kustannusohjaus

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 h

Kenelle

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Koulutuksessa perehdytään tarkemmin projektin aikataulu- ja kustannussuunnitteluun sekä niihin liittyviin ohjausmenetelmiin. Harjoituksissa sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön projektiesimerkkeihin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee yleisimmät aiheeseen liittyvät menetelmät sekä ymmärtää, milloin ja minkälaisissa projekteissa niitä kannattaa hyödyntää. Järjestelmällinen aikataulu- ja kustannussuunnittelu sekä tarkka seuranta ovat projektin onnistuneen läpiviennin edellytyksiä.

Työskentelytavat

Luennot sekä menetelmiin ja esimerkkiprojekteihin liittyvät harjoitukset ja ryhmätyöt.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

 • suunnittelutarkkuus ja tehtävien kestojen arviointi
 • tehtäväverkot ja kriittinen polku
 • Critical Chain -ohjaus
 • työmäärien ja kustannusten arviointi
 • budjetointi ja projektin tilikartta
 • tuloksen arvo (Earned Value) -menetelmä

Koulutuskalenteri

Yhteydenotto