PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Projektikriisit ja kriisiprojektit

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 h

Ajautuvatko projektisi helposti tavallisesta ongelmanratkaisusta kriisitilanteisiin tai aloitetaanko organisaatiossasi liian riskialttiita projekteja? Miten kriisien vaikutukset rajataan? Ovatko korjaustoimenpiteet riittämättömiä? Oletko miettinyt, milloin poikkeavia ratkaisuja tarvitaan ja miten kriisejä ehkäistään ennakolta?

Projektikriiseihin ja kriisiprojekteihin keskittyvässä koulutuksessa perehdytään kriisien tunnistamiseen, niiden rajaamiseen, korjaaviin toimenpiteisiin sekä kriisien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi käsitellään riskivaikutusten arviointia ja projektin mallinnusta.

Asioita tarkastellaan esimerkkejä hyödyntäen sekä projektin suunnittelun, toteutuksen että lopettamisen näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kriisiytyneen projektin tunnusmerkit ja ymmärtää milloin projektihaasteet ovat muuttuneet kriisitilanteeksi sekä tietää, miten kriisien vaikutuksia rajataan ja minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat kriisien ratkaisussa tehokkaita. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella kustannustehokkaita kriisien ehkäisytoimia.

Kenelle

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille

Työskentelytavat

Luennot sekä esimerkkeihin liittyvät harjoitukset ja ryhmätyöt. Vaikutusarviointiin ja projektin mallinnukseen liittyvä MonteCarloProject-työkalu.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

 • projektien suunnittelun ja ohjauksen tyypilliset haasteet
 • kriisiytymisen tunnusmerkit
 • revisiointi ja katselmointi kriisien tunnistamisessa
 • riskien vaikutusarviointi ja projektin mallinnus
 • kriisien rajaus ja ratkaisutoimenpiteiden suunnittelu
 • kriisien korjaustoimien toteutus
 • kriisien ennaltaehkäisy

Koulutuskalenteri

Yhteydenotto

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com