PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Kuntoklinikka

Projektin kuntoklinikka koostuu työpajatyyppisestä työskentelystä, jossa selvitetään ja priorisoidaan projektijohtamiseen liittyvät haasteet sekä laaditaan tarvittavat korjausehdotukset. Pääpaino on ennaltaehkäisevien, yksinkertaisten ja käytännönläheisten toimenpiteiden suunnittelussa. Työssä käytettävä tarkistuslista pohjautuu PMI:n PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) -standardiin.

Yhteydenotto