PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Kestävän projektinhallinnan perusteet: 2 pv

Koulutuksessa käydään läpi kestävän kehityksen ja kestävän projektinhallinnan keskeiset aihepiirit. Tämän kaksipäiväisen kurssin jälkeen sinulla on käytössäsi seuraavat rakennuspalikat:

 • SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta
 • SFS-EN ISO 50001 Energiajärjestelmät
 • SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät
 • SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät
 • SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas
 • IPMA:n pätevyysalueet (Projektin Johdon Pätevyys)
 • PMI:n PMBOK® -oppaan (A Guide to the Project Management Body of Knowledge — Fifth Edition) tietoalueet
 • kestävän kehityksen mittarit ja indikaattorit
 • yhteiskuntavastuuraportointi
 • kolmoishyöty (triple bottom line eli ympäristö-, yhteiskunta- ja talouslaskenta)
 • lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmat (prosessit ja tuotteet)

Kohderyhmä: projekti- ja ohjelmajohtajat ja -koordinaattorit, keski- ja ylin johto, analyytikot, kestävän kehityksen päälliköt ja koordinaattorit

Työskentelymenetelmät: luennot, ryhmätyöt, harjoitukset ja kertauskysymykset

Esitietovaatimukset: suositellaan projektinhallinnan perusteiden kuten Projektiosaajan starttipaketin läpikäyntiä 

Yhteydenotto