PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Kestävä kehitys projektinhallinnassa

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 h

Hanki kokonaiskuva keskeisistä kestävän kehityksen aihepiireistä projektinhallinnassa. Tämä yksipäiväinen kurssi antaa sinulle seuraavat kestävän projektinhallinnan rakennuspalikat:

  • SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta
  • SFS-EN ISO 50001 Energiajärjestelmät
  • SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät
  • SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät
  • SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas
  • IPMA:n pätevyysalueet (Projektin Johdon Pätevyys)
  • PMI:n PMBOK® -oppaan (A Guide to the Project Management Body of Knowledge — Fifth Edition) tietoalueet
  • kolmoishyöty (triple bottom line eli ympäristö-, yhteiskunta- ja talouslaskenta)
  • lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmat (prosessit ja tuotteet)

Kohderyhmä: projekti- ja ohjelmajohtajat ja -koordinaattorit, keski- ja ylin johto, analyytikot, kestävän kehityksen päälliköt ja koordinaattorit

Työskentelymenetelmät: luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset

Esitietovaatimukset: suositellaan projektinhallinnan perusteiden kuten Projektiosaajan starttipaketin läpikäyntiä 

Koulutuskalenteri

Yhteydenotto

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com