Avaa projektilista 'Projektit'-valikon kohdasta 'Projektit'. Pääset tarkastelemaan haluttua projektia klikkaamalla projektin nimilinkkiä. Projektinäytössä esitetään seuraavat tiedot.

Näytön vasen osio:

 • Projektin perustiedot (kesto, kustannus, aloitus- ja lopetusaika, valmiusastetieto, käytettävä kalenteri). Valmiusaste lasketaan tehtävien valmiusasteiden painotettuna keskiarvona. Simulointitilauksen tehneille käyttäjille tulevat näkyviin myös projektin toteumatiedot (todellinen kustannus, aloitus- ja lopetusaika sekä kesto), käytettävä jakauma ja simuloinnissa käytettävien kierrosten määrä.
 • Laskentatila (kyllä/ei)
 • Projektin luontiaika
 • Linkki projektin muokkaamiseen
 • Uusien tehtävien ja kommenttien luontilinkit
 • Linkki projektin poistamiseen
 • Painike laskentatilan vaihtamiseen (päälle/pois). Laskennan ollessa päällä tehtävien suunnitellut aloitusajat lasketaan edeltävien tehtävien suunniteltujen lopetusaikojen perusteella. Tällöin edeltäviä tehtäviä omaavien tehtävien suunniteltuja aloitusaikoja ei myöskään voida antaa käsin tehtävän muokkausnäytössä. Mikäli laskenta on pois, voidaan tehtävien suunnitellut aloitusajat asettaa käsin edeltävien tehtävien lopetusajoista riippumatta. Tilan vaihtaminen tapahtuu painiketta klikkaamalla.
 • Projektin suunnitellut ja toteutuneet kestot ja kustannukset sekä valmiusaste graafisesti. Huom: toteumatietojen esittäminen vaatii simulointitilauksen.
 • Tehtävähierarkian mukainen taulukko tehtävistä. Kustakin tehtävästä on annettu nimi, aloitus- ja lopetusaika, kustannus sekä tehtävän muokkaus- ja poistolinkit.

tehtavataulukko

 • Projektin aikataulu Gantt-kaaviona. Gantissa näytetään tehtävähierarkia sekä tehtävien väliset riippuvuudet.

gantt

 • Seuraavat toiminnot näkyvät vain simulointitilauksen tehneille käyttäjille:
  • 'Käytä toteumia' -painike. Klikkaamalla painiketta saat tehtävätaulukkoon näkyviin tehtävien todelliset aloitus- ja lopetusajat sekä kustannukset. Myös alla kuvattu resurssikuormitus näytetään tällöin tehtävien todellisten aloitus- ja lopetusaikojen perusteella. Klikkauksen jälkeen painikkeen tekstiksi vaihtuu 'Käytä suunnitelmaa'. Klikkaamalla painiketta uudestaan pääset takaisin suunnitelmatietoihin.
  • Resurssikuormitus valitun resurssin osalta. Saat kuormituksen näkyviin klikkaamalla 'Näytä kuormitus annetulla resurssilla' -painiketta valittuasi ensin resurssin yläpuolella olevasta alasvetovalikosta. Voit myös valita tarkasteluvälin (päivä, viikko, kuukausi) omasta valikostaan.
  • Projektin tuloksen arvo -laskelmat. Tuloksen arvo -laskelmat saa pois näkyvistä klikkaamalla 'Piilota tuloksen arvo' -painiketta. Vastaavasti ne saa takaisin näkyviin klikkaamalla 'Näytä tuloksen arvo' -painiketta.
  • Simulointiin (simuloinnin suorittaminen, tulosten tarkastelu ja poisto sekä simuloinnin valmistumisen tarkistus) liittyvät painikkeet

Näytön oikea osio:

 • Projektiin liittyvät kommentit
 • Simulointitilauksen tehneille käyttäjille näytetään lisäksi projektin muokkausoikeuden omaavat oman organisaation käyttäjät sekä muut oman organisaation käyttäjät. Muokkausoikeudet sallivat projektin tarkastelun sekä sen tehtävien päivittämisen. Käyttäjälle voi antaa muokkausoikeuden klikkaamalla 'Aseta muokkausoikeudet' -painiketta. Vastaavasti muokkausoikeuksien poisto tapahtuu klikkaamalla 'Poista muokkausoikeudet' -painiketta.

Sisällysluettelo

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It