abstract earth kapea punertava

Projektipäällikkövalmennus Plus, I osio

Valmennus on tarkoitettu aloitteleville tai jo kokemusta omaaville projektipäälliköille, jotka haluavat kehittää projektinjohtamistaitojaan. Plus-tasolla aiheita käsitellään kattavammin kuin perusprojektipäällikkövalmennuksessa. Ohjelma jakaantuu neljään osioon. I osion sisältö on kuvattu ‘Ohjelma’-otsikon alla. Osioihin voi osallistua myös erikseen. Koulutuksessa on hyvin valmennuksellinen ote sekä harjoituksia ja ryhmätöitä, joilla opittuja taitoja syvennetään.

Ohjelma tarjoaa erinomaisen perustan projektipäälliköille omien taitojensa kehittämiseen sekä yksittäisten projektien että koko projektitoiminnan ohjauksen osalta. Valmennus auttaa myös ymmärtämään paremmin omien projektien erityispiirteitä ja niihin sopivia suunnittelu- ja ohjausmenetelmiä.

Esitietovaatimukset

Koulutus ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta, mutta projektinhallinnan perusteiden tunteminen helpottaa asioiden omaksumista. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

I osio

Projektin ominaispiirteet ja toteutusmalli

 • projektien ominaisuudet ja erityispiirteet
 • standardit ja sertifikaatit
 • projektin haasteet ja onnistumistekijät
 • projektin toteutusmallit

Projektin tavoitteet ja vaatimukset: määrittely ja mittaaminen

 • tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen
 • mittarit ja hyväksymiskriteerit

Projektiorganisaation määrittäminen ja ohjaus

 • projektin organisaatiomallit
 • vastuiden määrittely

Projektin määrittely ja suunnittelu

 • projektikuvaus
 • suunnitteluperiaatteet
 • projektisuunnitelma
 • projektin vaiheistus

Tukimateriaalit: sivustolle rekisteröityneille käyttäjille löytyvästä Projektipäällikön oppaasta ‘Ennen aloitusta’ -, ‘Määrittely’- ja ‘Suunnittelu’-vaiheet sekä niihin liittyvät projektin tarkistuslista -, projektikuvaus- ja projektisuunnitelmapohjat.

10%:n alennus projektijohtaminen.fi -sivuston jäsenille.

Kieli: suomi, mikäli se on kaikkien osallistujien äidinkieli. Muuten englanti.

Tapahtuman tiedot

Tapahtuman päivämäärä 16-08-2022 13:00 EET
Tapahtuman päättymispäivä 16-08-2022 16:00 EET
Kapasiteetti 100
Rekisteröity 0
Vapaat paikat 100
Viimeinen ilmoittautumispäivä 15-08-2022 17:00 EET
Henkilökohtainen hinta 95.00€
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline