PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Hälyttäviä uutisia

Brundtlandin komission vuonna 1987 tekemän työn tuloksena listattiin seuraavat kuusi merkittävintä maailmanlaajuista ongelmaa:

  • Väestö ja ihmisten voimavarat
  • Ruuan takaaminen kaikille
  • Lajien ja ekosysteemin säilyminen
  • Energiantuotanto
  • Teollistuminen
  • Kaupungistuminen

Useat mainituista asioista vaativat nykyään entistä ripeämpiä korjaustoimenpiteitä. Global Footprint Network:in viimeisimmän vuonna 2007 tehdyn ekologiseen jalanjälkeen pohjautuvan tutkimuksen mukaan ihmiskunta tarvitsi tuolloin keskimäärin 1,5 maapalloa luonnonvarojen kulutuksen turvaamiseksi. Ekologisen jalanjäljen ja tuottavan maa-alan eli biokapasiteetin välinen ero kasvaa jatkuvasti.

Ilmaston lämpeneminen kiihtyy. Keskimääräiset pintalämpötilat ovat nousseet 19. vuosisadan lopulta laskien n. 0.8 °C ja noin kaksi kolmannesta noususta on tapahtunut vuoden 1980 jälkeen.

Global Temperature Anomaly 1880 2012 pieni

Lähde: NASA GISS

Tulonjaon epätasaisuus näyttää kasvavan YK:n vuoden 2016 inhimillisen kehityksen raportin perusteella. Alla oleva kuva näyttää maailman varallisuuden jakautumisen Credit Suisse:n vuoden 2010 lokakuussa julkaiseman raportin mukaan.

global population and wealth shares 2010

Lähde: Credit Suisse Research Institute, Global Wealth Report, October 2010.

Onneksi saman YK:n raportin mukaan terveyteen ja koulutukseen liittyvä epätasa-arvo on ainakin viimeisen 20 vuoden aikana pienentynyt.

Projektit voivat olla avuksi

PMI:n tekemä Pulse of the Profession -raportti viittaa kolmanteen PricewaterhouseCoopersin LLC (PwC) vuonna 2012 tekemään maailmanlaajuiseen projektinhallinnan tutkimukseen, jonka mukaan 97 vastaajista uskoo projektinhallinnan olevan ensiarvoisen tärkeää organisaation tai yrityksen menestykselle ja 94 prosenttia vastanneista uskoo projektinhallinnan mahdollistavan liiketoiminnan kasvun.

Projektit ovat arvokas työkalu liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tulevaisuudessa ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien asioiden tulee olla mukana tavoitteita asetettaessa. Tätä mieltä on myös ns. GPM-konsortio, joka on kansainvälinen projektinhallinnan kehittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta keskittyvä organisaatio.