PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Kansainvälinen projektinhallinnan kehittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta keskittyvä GPM (Green Project Management) -konsortio on luonut ns. PRiSM-metodologiaan sisältyvän P5-konseptin. Mallissa tarkastellaan projektin vaikutuksia sekä projektin aikaisten toimenpiteiden (process) eli lyhyen näkökulman että projektin lopputulosten (product) eli pitkän näkökulman kannalta. P5 muodostuu sanoista people, planet, process, product ja profit.

Vaikka lopputuloksen (product) aiheuttamat pitkän aikavälin vaikutukset ovatkin usein suurempia kuin projektin aikaisten toimenpiteiden (process) seuraukset, ei projektia voi tämän tarkastelun perusteella nimittää kestäväksi, jos sen aikana on laiminlyöty sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat.