PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Kestävästä kehityksestä eräs useimmin siteerattu määritelmä on ns. Brundtlandin komission vuonna 1987 antama julistus: "kestävää kehitystä on sellainen kehitys, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa".

Ekologisella jalanjäljellä mitattu luonnonvarojen käyttö on jo pitkään ylittänyt maapallon tuottavan maa-alan eli biokapasiteetin. Samoin ilmaston lämpenemisestä ja ihmisen toiminnan vaikutuksesta siihen ollaan nykyisin varsin yksimielisiä. Taloudellinen epätasa-arvo on ollut lisääntymään päin, vaikka muilla alueilla on saavutettu edistystä.

Projektit ovat tehokas työkalu muutoksen aikaansaamisessa ja ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen sekä taloudellisiin tekijöihin liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Työ on hyvässä vauhdissa ja lukuisia esimerkkejä sekä ympäristöystävällisistä että tasaisempaan tulonjakoon liittyvistä tuotteista, palveluista ja liiketoimintamalleista on jo olemassa. Toivottavasti tämä sivusto auttaa osaltaan tehtävässä työssä.