PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

GrantThorntonin syyskuussa 2012 julkaiseman raportin mukaan 62% cleantech-alan yrityksistä odottaa liiketoiminnan voittojen nousevan. Kaikkien alojen osalta vastaava luku oli 38%. Edelleen cleantech-alan johtavat yritykset tuntuvat uskovan pitkän aikavälin kasvuun: 52% uskoo lisäävänsä tutkimusmenojaan seuraavan 12 kuukauden aikana ja 51% suunnittelee sijoittavansa enemmän laitoksiin ja laitteisiin. Molemmat luvut ovat selvästi kaikkien alojen keskiarvoja suurempia.

cleantech bubble q2

Resurssi- ja energiatehokkuus tuottaa itsessään kustannussäästöjä ja korkeampia tuottoja. Cleantech-alan tuottojen oletettua kasvua tulevaisuudessa selittävät myös monet muut tekijät:

  • Uusiutuvan energian kustannukset näyttävät laskevan samalla kun fossiilisten polttoaineiden kustannukset nousevat.
  • Cleantech-alaan sijoitetaan paljon pääomia sekä julkisen että yksityisen sektorin toimesta. Kiina, Intia ja muut kehittyvät taloudet tarvitsevat paljon ympäristöteknologian resursseja ja innovaatioita.
  • Useiden maiden hallitukset tukevat voimakkaasti cleantech-alaa varmistaakseen hyvät kilpailuasetelmat tulevaisuudessa.
  • Kuluttajat vaativat puhtaampaa energiaa, tuotteita ja palveluita.
  • Ilmaston lämpenemisestä sekä ihmisen toiminnan vaikutuksesta siihen ollaan nykyisin varsin yksimielisiä.