PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Cleantech-ala on Suomessa vahvassa kasvussa ollen yksi elinkeinopolitiikan painopisteistä. Kasvuluvut ovat viime vuosina olleet 10% tuntumassa. Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämän strategisen ohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa alan liikevaihto vuoteen 2018 mennessä sekä luoda 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Alalla toimii myös merkittäviä verkostoja kuten elinkeinoelämän ympäristöfoorumi. Lisäksi suomalaisten cleantech-yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen on luotu Cleantech Finland® brändi.

Suomi on johtava asiantuntija tietyillä cleantechin alueilla kuten ympäristöystävällinen energiantuotanto, materiaali- ja vesiteknologia, bioenergia- ja polttoaineet sekä yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto. Asukasmäärään suhteutettuna Suomi on maailman johtava asiantuntija energia- ja ympäristöaloilla. Yli 40 prosenttia julkisesta tutkmusrahoituksesta menee näille alueille ja yli kolmasosa Suomen julkisista tutkimusinvestoinneista kohdistuu cleantech-alaan.