PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Cleantechiin eli ympäristöteknologiaan lasketaan kuuluvaksi energia- ja resurssitehokkaat tuotteet, palvelut ja sovellukset. Siihen sisältyviä alueita ovat mm. kierrätysteknologia ja uusiutuva energia (kuten tuuli-, aurinko-, bio- ja vesivoima sekä biopolttoaineet), tietotekniikka, ympäristöystävällinen liikenne, sähkömoottorit, vihreä kemia, valaistus ja puhdasvesiteknologia. Ympäristöteknologian avulla voidaan vähentää päästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia sekä pienentää ekologista jalanjälkeä.

Clean Edge:n julkaisemassa Clean Energy Trends 2013 -raportissa kerrotaan biopolttoaineiden markkinoiden (etanolin ja biodieselin maailmanlaajuinen tuotanto ja tukkukauppa) kooksi 95.2 miljardia dollaria vuonna 2012. Markkinoiden ennustetaan kasvavan 177.7 miljardiin dollariin vuonna 2022. Tuulivoimamarkkinoiden (uusien asennusten pääomakulut) ennustetaan kasvavan 73.8 miljardista dollarista vuoden 2012 osalta 124.7 miljardiin dollariin vuonna 2022. Aurinkovoimamarkkinoiden (sisältäen moduulit, järjestelmäkomponentit ja asennuksen) koko vuonna 2012 oli 79.7 miljardia dollaria ja tulojen ennustetaan kasvavan 123.6 miljardiin dollariin vuonna 2022. Kaikkien kolmen sektorin yhteenlasketun markkinan (248.7 miljardia dollaria vuonna 2012) ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan vuosikymmenen aikana ja saavuttaen 426.1 miljardin dollarin arvon vuonna 2022.

CE Trends 2013 Global Clean Energy Projected Growth 2012 2022 table