abstract earth kapea punertava

projektijohtaminen projektijohtaminen plus pmp itseopiskelu ipma itseopiskelu

 

 

Discoverit.fi LinkedIn

Seuraamalla Discoverit.fi LinkedIn-yrityssivua saat uutisissa julkaistavia erityisetuja.

Avaa projektilista 'Projektit'-valikon kohdasta 'Projektit'. Pääset tarkastelemaan haluttua projektia klikkaamalla projektin nimilinkkiä. Näytössä esitetään projektista seuraavat tiedot.

Näytön vasen osio:

 • Nimi
 • Uuden tehtävän luontipainike
 • Kuvaus
 • Käytettävä työaikakalenteri
 • Kustannus
 • Kesto
 • Aloitusaika
 • Lopetusaika
 • Käytettävä todennäköisyysjakauma (näytetään simulointitilauksen tehneille käyttäjille)
 • Simulointikierrosten määrä (näytetään simulointitilauksen tehneille käyttäjille)
 • Laskentatila (kyllä/ei)
 • Toteumatiedot (näytetään simulointitilauksen tehneille käyttäjille)
  • Todellinen kustannus
  • Todellinen kesto
  • Todellinen aloitusaika
  • Todellinen lopetusaika
  • Valmiusaste, joka lasketaan tehtävien valmiusasteiden painotettuna keskiarvona
 • Riskivaikutukset (näytetään MonteCrystal-tilauksen tehneille käyttäjille)
  • Riskien laskentasääntö, joka vaikuttaa projektin tehtävien riskien kanssa laskettujen kustannus-, kesto-, aloitus- ja lopetusaikatietojen määräytymiseen. Voit asettaa säännön projektia muokattaessa. Vaihtoehtoja ovat:
   • 'Riskejä ei lasketa', jolloin tehtävälle sijoitettuja riskejä ei huomioida kustannuksen ja keston laskennassa.
   • 'Riskien odotusarvo', jolloin tehtävälle sijoitettujen riskien kustannusten ja kestojen odotusarvot lisätään tehtävän suunniteltuun kustannukseen ja kestoon.
   • 'Kaikki riskit', jolloin tehtävälle sijoitettujen riskien kustannus- ja kestovaikutukset lisätään kokonaisuudessaan tehtävän suunniteltuun kustannukseen ja kestoon.
  • Kustannus riskien kanssa. Kts. yltä riskien laskentasääntö.
  • Kesto riskien kanssa. Kts. yltä riskien laskentasääntö.
  • Lopetusaika riskien kanssa. Kts. yltä riskien laskentasääntö.
 • Projektin luontiaika
 • Linkki projektin muokkaamiseen
 • Uuden kommentin luontilinkki
 • Linkki projektin poistamiseen
 • 'Käytä toteumia' -painike (näkyy simulointitilauksen tehneille käyttäjille). Klikkaamalla painiketta saat tehtävätaulukkoon näkyviin tehtävien todelliset aloitus- ja lopetusajat sekä kustannukset. Myös alempana kuvattu resurssikuormitus näytetään tällöin tehtävien todellisten aloitus- ja lopetusaikojen perusteella. Klikkauksen jälkeen painikkeen tekstiksi vaihtuu 'Käytä suunnitelmaa'. Klikkaamalla painiketta uudestaan pääset takaisin suunnitelmatietoihin.
 • Painike laskentatilan vaihtamiseen (päälle/pois). Laskennan ollessa päällä tehtävien suunnitellut aloitusajat lasketaan edeltävien tehtävien suunniteltujen lopetusaikojen perusteella. Tällöin edeltäviä tehtäviä omaavien tehtävien suunniteltuja aloitusaikoja ei myöskään voida antaa käsin tehtävän muokkausnäytössä. Mikäli laskenta on pois, voidaan tehtävien suunnitellut aloitusajat asettaa käsin edeltävien tehtävien lopetusajoista riippumatta. Tilan vaihtaminen tapahtuu painiketta klikkaamalla.
 • 'Näytä kesto- ja kustannuskaaviot' -painike. Klikkaa painiketta nähdäksesi projektin suunnitellut, toteutuneet ja riskivaikutuksen kanssa lasketut kestot ja kustannukset graafisesti.
 • 'Kustannuskertymä'-painike, jolla saat näkyviin projektin kustannuskertymän aikajanalla esitettynä (kuva 1). Kustannukset esitetään joko suunniteltujen tai toteutuneiden kustannusten osalta riippuen siitä, kummat on valittu esitettäväksi.

Huom: toteumatietojen esittäminen kesto- ja kustannuskaavioissa sekä kustannusten kertymäkäyrässä vaatii simulointitilauksen ja lisäksi riskivaikutusten esittäminen kesto- ja kustannuskaavioissa vaatii MonteCrystal-tilauksen.

montecarloproject kustannuskertyma

Kuva 1. Projektin kustannuskertymäkäyrä.

 • 'Näytä tehtävälista' -painike. Klikkaa painiketta nähdäksesi tehtävähierarkian sisältävän taulukon projektin tehtävistä. Kustakin tehtävästä on annettu nimi, aloitus- ja lopetusaika, kustannus sekä tehtävän muokkaus- ja poistolinkit (kuva 2). Klikkaa 'Piilota tehtävälista' -painiketta piilottaaksesi taulukon.
 • Projektin aikataulu Gantt-kaaviona, jossa näytetään tehtävähierarkia sekä tehtävien väliset riippuvuudet (kuva 2).

tehtavataulukko

Kuva 2. Projektin tehtävätaulukko ja Gantt-kaavio.

 • Seuraavat toiminnot näkyvät vain simulointitilauksen tehneille käyttäjille:
  • Resurssikuormitus valitun resurssin osalta. Saat kuormituksen näkyviin klikkaamalla 'Näytä kuormitus annetulla resurssilla' -painiketta valittuasi ensin resurssin yläpuolella olevasta alasvetovalikosta. Voit myös valita tarkasteluvälin (päivä, viikko, kuukausi) omasta valikostaan.
  • 'Näytä valmiusaste ja tuloksen arvo' -painike projektin valmiusasteen ja tuloksen arvo -laskelmien näyttämiseksi. Laskelmat saa pois näkyvistä klikkaamalla 'Piilota valmiusaste ja tuloksen arvo' -painiketta.
  • Simulointiin (simuloinnin suorittaminen, tulosten tarkastelu ja poisto sekä simuloinnin valmistumisen tarkistus) liittyvät painikkeet

Näytön oikea osio:

 • Projektiin liitetyt riskit ja muut riskit (riskien hallinta edellyttää MonteCrystal-tilausta), kts. riskin sijoitus projekteihinKlikkaa 'Näytä riskivaikutukset' -painiketta nähdäksesi projektiin liitettyjen riskien vaikutuksen sen kustannuksiin, kestoon ja muihin tekijöihin (esim. saataviin hyötyihin) sekä laskettujen odotusarvojen että kaikkien riskivaikutusten osalta (kuva 3).

montecarloproject projektinaytto riskit

Kuva 3. Projektiin liitetyt riskit ja niiden vaikutukset.

 • Projektiin liittyvät kommentit
 • Simulointitilauksen tehneille käyttäjille näytetään lisäksi projektin muokkausoikeuden omaavat oman organisaation käyttäjät sekä muut oman organisaation käyttäjät. Muokkausoikeudet sallivat projektin tarkastelun sekä sen tehtävien päivittämisen. Käyttäjälle voi antaa muokkausoikeuden klikkaamalla 'Aseta muokkausoikeudet' -painiketta. Vastaavasti muokkausoikeuksien poisto tapahtuu klikkaamalla 'Poista muokkausoikeudet' -painiketta.

Sisällysluettelo

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline