PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Simuloinnissa käytettävät asetukset eli todennäköisyysjakaumat ja niitä kuvaavat parametrit määritetään MonteCarloProject-ohjelmistossa tehtävätasolla alla olevan englanninkielisen videon mukaisesti.

Simulointi ajetaan taustaprosessina, jonka aikana ohjelmistoa voi muuten käyttää. Alla oleva toinen englanninkielinen video havainnollistaa asiaa.

Simulointitulokset esitetään pylväskaavioilla eli histogrammeilla ja todennäköisyyttä kuvaavilla kertymäkäyrillä sekä projektin kustannusten että keston osalta. Seuraava englanninkielinen video kuvaa tulosten tarkastelua.

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com