PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Monte Carlo -simulaatiota varten tarvitsemme todennäköisyysjakauman ja siihen liittyvät parametrit jokaiselle projektin tehtävälle - mutta miten se saadaan?

Simuloinnissa käytettävät asetukset eli todennäköisyysjakaumat ja niitä kuvaavat parametrit määritetään MonteCarloProject-ohjelmistossa tehtävätasolla alla olevan englanninkielisen videon mukaisesti.

Korkean riskin projekteissa sekä yksittäisten tehtävien kestoja ja kustannuksia että tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia on vaikea arvioida. Tarvitaan siis jonkinlaista mallinnusta.