PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Huom! Simulointitoiminnot vaativat simulointitilauksen.

Voit ajaa simuloinnin projektin perustietonäytön 'Simuloi'-painikkeesta. Simulointi ajetaan taustaprosessina ja suoritetaan Monte Carlo -menetelmällä. Simuloinnin aikana voit käyttää sovellusta muuten normaalisti. Tulosten valmistumisen saat tarkistettua klikkaamalla 'Tarkista simulointi' -painiketta. Mikäli simulointi on valmis, tulevat simulointitulosten tarkasteluun ja poistamiseen liittyvät painikkeet esiin klikkaamisen jälkeen.

Pääset tarkastelemaan tuloksia klikkaamalla 'Näytä simulointitulokset' -painiketta.

Projektille asetettujen simulointikierrosten määrä kertoo, montako kertaa projekti lasketaan läpi. Jokaisella kierroksella jokaiselle yksittäiselle projektin tehtävälle lasketaan satunnainen kustannus ja kesto tehtävälle asetetun todennäköisyysjakauman perusteella.

Simulointi voidaan tehdä myös käynnissä olevan projektin osalta, jolloin siinä otetaan huomioon vain jäljellä olevat projektin tehtävät. Toisin sanoen toteutuneita kustannuksia ja kestoja ei simuloida, vaan ne kirjataan sellaisinaan.

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu sitä, miten eri kierroksilla lasketut satunnaiset kustannukset sijoittuvat minimi- (esimerkissä 100€) ja maksimiarvojen (esimerkissä 1200€) välille, kun tehtävän kustannus noudattaa beta-PERT -jakaumaa. Satunnaisia kustannusarvoja on tyypillisesti tiheämmin käyttäjän antaman todennäköisimmän kustannuksen läheisyydessä. Sama logiikka pätee luonnollisesti tehtävän kestolle.

monte carlo simul beta

Kun kierroksia toistetaan riittävän monta kertaa, saadaan lopputuloksena projektin kokonaiskustannusta ja -aikataulua kuvaavat todennäköisyysjakaumat.

Sisällysluettelo