PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Avaa projektilista 'Projektit'-valikon kohdasta 'Projektit' ja klikkaa valitsemasi projektin nimilinkkiä. Projektinäytön oikeassa reunassa näkyvät projektiin liittyvät tehtävät. Pääset tehtävän muokkaukseen listassa olevien tehtävien 'Muokkaa tehtävää' -linkistä. Voit myös avata tehtävänäytön, jossa sama muokkauslinkki on näkyvillä.

Tehtävän muokkausnäytössä pääsee antamaan muuten samat tiedot kuin tehtävän luonninkin yhteydessä, mutta nyt voit lisäksi määrittää valmiusasteen (% tehtävän kestosta).

Tietojen muokkaamista koskevat seuraavat rajoitukset:

  • Muokkausnäytössä ei voi kuvata tehtävähierarkiaa eli ylä- ja alatehtävien välisiä suhteita, vaan se tapahtuu tehtävänäytössä
  • Alatehtäviä omaavien tehtävien osalta ei voida antaa aloitusaika-, kesto-, kustannus- tai valmiusastetietoja, vaan ne lasketaan alatehtävien perusteella.
  • Mikäli projektin laskenta on päällä ja tehtävällä on edeltäjiä sekä tehtävän laskentasääntönä on 'Automatic', suunniteltu aloitusaika lasketaan automaattisesti edeltävien tehtävien suunniteltujen lopetusaikojen perusteella. Projektin laskenta voidaan kuitenkin kääntää pois päältä tai tehtävän laskentasääntöä voidaan vaihtaa, jolloin aloitusajat voidaan antaa käsin. Laskentatilan vaihtaminen tapahtuu projektinäytössä. Tehtävälle voidaan määrittää seuraavat laskentasäännöt:
    • Automatic: tehtävän suunniteltu aloitusaika asetetaan edeltävien tehtävien myöhäisimmän suunnitellun lopetusajan perusteella
    • Flexible: tehtävän suunniteltu aloitusaika ei voi olla edeltävien tehtävien myöhäisintä suunniteltua lopetusaikaa aiemmin
    • Manual: tehtävän suunniteltu aloitusaika asetetaan käsin
  • Valmiusastetta ei voi antaa, mikäli tehtävän kesto on nolla

Simulointitilauksen tehneet käyttäjät voivat määrittää todellisen aloitusajan, kustannuksen ja keston sekä tehtävän jäljellä olevan keston. Jos jäljellä olevaa kestoa ei anneta, lasketaan se annetun keston ja valmiusasteen perusteella. Esimerkiksi tehtävän keston ollessa 10 viikkoa ja valmiusasteen 50% asetetaan jäljellä olevaksi kestoksi 5 viikkoa, mikäli käyttäjä ei ole sitä erikseen määritellyt.

Mikäli käyttäjä on antanut jäljellä olevan keston, lasketaan tehtävän kesto sen ja valmiuasteen perusteella. Esimerkiksi keston ollessa 10 viikkoa, valmiusasteen 50% ja käyttäjän antaman jäljellä olevan keston 6 viikkoa lasketaan tehtävän kokonaiskestoksi 11 viikkoa.

Sisällysluettelo