PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Luotuasi projektin pääset luomaan sille tehtäviä 'Uusi tehtävä' -linkistä, joka löytyy projektinäytöstä perustiedoista 'Muokkaa projektia' -linkin alta.

Tehtävästä pitää antaa vähintään nimi. Muita haluttaessa annettavia tietoja ovat:

 • Kuvaus
 • Mahdollinen ylätehtävä, jonka alle tehtävä luodaan
 • Aloitusaika. Mikäli aloitusaikaa ei anneta tai se asetetaan projektin aloitusaikaa aiemmaksi, siirretään tehtävä automaattisesti alkamaan projektin aloitusajankohtana.
 • Kustannus
 • Kesto (viikoissa, päivissä ja tunneissa)
 • Käytettävä työaikakalenteri
 • Simulointiltilauksen tehneet käyttäjät voivat määrittää myös seuraavat asiat:
  • Tehtävän laskentasääntö, joka voi olla yksi seuraavista:
   • Automatic: tehtävän suunniteltu aloitusaika asetetaan edeltävien tehtävien myöhäisimmän suunnitellun lopetusajan perusteella
   • Flexible: tehtävän suunniteltu aloitusaika ei voi olla edeltävien tehtävien myöhäisintä suunniteltua lopetusaikaa aiemmin
   • Manual: tehtävän suunniteltu aloitusaika asetetaan käsin
  • Simuloinnissa käytettävä todennäköisyysjakauma sekä siihen liittyvät kustannus- ja kestoparametrit. Nämä on kuvattu tarkemmin ohjeen simulointiosiossa.

Sisällysluettelo