PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Voiko sosiaalisten ja ympäristönäkökulmien huomioiminen projektin suunnittelussa ja toteutuksessa olla kannattavaa?

Projektin ympäristövaikutusten arvioimiseksi tulisi tarkastella ns. P5-konseptin mukaisesti sekä projektin suunnittelun ja toteutuksen aikaisia vaikutuksia että sen lopputuloksena syntyvien tuotteiden tai palveluiden vaikutuksia.

Yleisesti käytössä oleva kestävän toiminnan määritelmä sisältää taloudellisten (profit), sosiaalisten (people) ja ympäristötekijöiden (planet) huomioimisen eli ns. 'triple bottom line' -käsitteen.

Global reporting initiative (GRI) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on luonut kattavan ympäri maailmaa käytettävän yhteiskuntavastuuraportoinnin viitekehyksen sekä siihen liittyvän raportointiohjeiston.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan ympäristölaskennassa voidaan erottaa kolme peruslähestymistapaa:

Money icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com
Wall-clock icon made by srip from www.flaticon.com